Juryrapport voor de Sociale Innovatie Prijs 2018 van FNV Bouwen en Wonen

2018 –  FNV Bouwen en Wonen looft de ‘Sociale Innovatie prijs FNV Bouwen en Wonen’ uit, om bedrijven en werknemers te stimuleren.

Sociale innovatie wordt hier opgevat als vernieuwing van medezeggenschap (meedenken, meepraten, meebeslissen) en van functie-inhoud en werkorganisatie. 

 

Beoordelingscriteria

Om in aanmerking te komen voor een nominatie worden de bedrijven onder meer op de volgende criteria getoetst door de jury.

  • Is er sprake van samenhangende interventies op de gebieden werkorganisatie, personeelsbeleid/HRM en arbeidsverhoudingen (een ‘integrale aanpak’), ook in de keten;
  • Verschaffen de werkorganisatie en het personeelsbeleid medewerkers kwalitatief hoogwaardig werk, mogelijkheden voor competentie-ontwikkeling en een goede work-life balance;
  • Worden de arbeidsverhoudingen gekenmerkt door respect, vertrouwen en participatie;
  • Is er brede betrokkenheid bij de interventies vanaf het begin en ook van ZZP-ers en mensen met een flex contract;            
  • Kenmerkt het bedrijf zich door het ontbreken van schijnconstructies en heeft het een goed Arbo- en MVO beleid;

 De jury bestaat uit deskundigen op het gebied van sociale innovatie en duurzaam bouwen uit de wetenschap en advies- en trainingswereld. Zij hebben oog voor de belangen van werknemers en werkgevers.

 

Winnaar en genomineerde bedrijven

Vermeulen Bouwbedrijf heeft de wedstrijd gewonnen.

Genomineerd waren: Binx Smartility, Vermeulen Bouwbedrijf en Ter Steege Bouw Vastgoed.

In 2020 wordt de volgende innovatieprijs uitgereikt.

Hieronder een korte samenvatting van wat het juryrapport over de genomineerde bedrijven zegt.

 

Binx Smartility

Binx Smartility in Groenlo heeft het bouwbedrijf en het installatiebedrijf geïntegreerd. De teams of ‘co-creatieteams’ overleggen zelf met de klant. Zij worden gecoacht in plaats van aangestuurd door een directeur. Er is aandacht voor leren van elkaar.

De werkorganisatie op de bouwplaats is traditioneler dan die op kantoor. Er zijn meer flexwerkers dan mensen onder contract (40 : 21).

Als resultaat wordt opgetekend dat de integratie van bouw- en installatie bedrijf prettiger werkt, met minder fouten en met minder oponthoud gedurende het bouwproces. Medewerkers waarderen “de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid”.

De jury adviseert om na te gaan hoe de sociale innovatie naar de bouw zelf kan worden doorgetrokken.

 

Vermeulen Bouwbedrijf

Vermeulen Bouwbedrijf in Rijen heeft de traditionele hiërarchische organisatie omgevormd tot zelfsturende teams van UTA en bouwpersoneel op basis van verschillende product-markt-combinaties (nieuwbouw, onderhoud e.d.). Directeur en staf vormen het ‘team ondersteuning’. De productieteams doen eigen acquisitie en nemen zelf mensen aan.

Er zijn ongeveer 35 mensen met een vast contract en 5 – 7 ZZP’ers die min of meer vast bijspringen als dat nodig is. Ze worden hetzelfde behandeld als de vaste krachten.

Het resultaat blijkt uit de woorden van de jury, namelijk ‘Vertrouwen en verantwoordelijkheid waren zichtbaar en voelbaar bij iedereen die we spraken’.

 

Ter Steege Bouw Vastgoed

Bij Ter Steege Bouw Vastgoed staat aandacht voor mensen en betrokkenheid bij mensen centraal. Mensen kunnen zich ontwikkelen. Eigen initiatief wordt gewaardeerd.

De verhouding vast – flex is 310 : 62. De flexwerkers worden zoveel mogelijk op dezelfde manier behandeld als de mensen in dienst.

Er is bewust ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het kader van MVO (MaatschapWij) is er voorts aandacht voor de omgeving.

Medewerkers en directie zijn zeer tevreden.

De jury adviseert om na te gaan hoe in de werkorganisatie meer verantwoordelijkheden en vooral ook bevoegdheden lager in de organisatie bij medewerkers en bij teams kunnen worden gelegd.

 

Referentie

Het ‘Juryrapport voor de Sociale Innovatie Prijs 2018 van FNV Bouwen en Wonen’, Utrecht 14 december 2018, is als bijlage toegevoegd.

 

Thema: sociale innovatie

Sector: Bouw

Bron: rapport, cases