Jordex

2018 – JordexShipping & Forwarding BV vervoert vrachten van A naar B met 65 personeelsleden. Het bedrijf  stelt de klant centraal, wil maatwerk leveren en voortdurend vernieuwen.

 

De Sociale innovatie

Medio 2016 heeft de directeur een Innovatieteam ingesteld, samengesteld uit 7-8 jonge mensen uit verschillende afdelingen. Het team komt maandelijks bijeen om verbeteringen – vooral van gegevensstromen en op elkaar afstemmen van datasystemen middels IT en automatisering – te bespreken en zo mee te beslissen. Zij krijgen daar tijd en ruimte voor in hun werk. De directeur wil toe naar een eigen IT afdeling met eigen IT-developers.

 

Aanpak

De aanpak overlapt hier met de innovatie zelf.

 

Resultaat

Het belangrijkste resultaat is dat er ideeën voor verbetering worden gegenereerd en dat de betrokkenheid wordt verhoogd. Voorts voelen medewerkers zich gehoord en serieus genomen. De directeur hoopt daarnaast dat er meer kennis in de organisatie komt, dat zijn bedrijf op den duur minder afhankelijk wordt van externe software leveranciers en dat het imago van het bedrijf op de arbeidsmarkt verbetert.

Voor de medewerkers biedt deze innovatie kansen om te leren, te professionaliseren en door te groeien.

 

Referentie

De beschrijving van de case Jordex is te vinden op de site: www.dinalog.nl/mooc/.

Zie ook in deze Kennisbank: Boswinkel,R.A.; Oeij, P.R.A.; Kranenborg,K.;Torre, van der W.; ‘Massive Open Online Course over sociale innovatie in de logistiek’. Rapport voor NWO-TKI Logistiek. TNO Gezond leven, R 18028, juni 2018.

 

Thema: Dynamisch management en Leiderschap, Innovatie & innovatievermogen

Sector: Logistiek

Bron: Case