Vooral jongere werknemers zijn productiever door nieuwe technologie

Vooral jongere werknemers zijn productiever door nieuwe technologie

2021 – In ESB beschrijven drie TNO-ers de resultaten van een enquête-onderzoek.

Twee vragen stonden centraal in dit onderzoek:

  1. Verschillen werknemers uit uiteenlopende leeftijdgroepen in de mate waarin technologie invloed heeft op hun productiviteit en de kwaliteit van hun producten of diensten/
  2. Wat hebben werknemers in verschillende leeftijdgroepen nodig om zich aan de technologische veranderingen te kunnen aanpassen?

 

Methode

Er werd gebruik gemaakt van data uit 2018 van TNO en van CBS.

Voor vraagstuk 1 bewerkten de auteurs de data van het Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) leverde de data voor de beantwoording van vraag 2.

 

Resultaten

In het kort leverden de analyses het volgende op:

Veranderingen in technologie (denk aan: kunstmatige intelligentie, ICT en toepassingen van robotica en VR) hebben vooral voor jongere werknemers positieve effecten voor productiviteit en kwaliteit.

Oudere werknemers hebben bij nieuwe of veranderende technologie extra aanpassingstijd, cursussen en coaching nodig.

 

Discussie en implicatie

Twee verklaringen voor de resultaten worden aangevoerd. De eerste: oudere werknemers hebben in algemene zin meer moeite om met nieuwe technologie om te gaan. De tweede: oudere werknemers worden door hun organisatie minder ondersteund om met nieuwe technologie om te gaan, aangezien deze mogelijk minder investeert in oudere werknemers.

Organisaties maar ook technologie-ontwikkelaars en consultants doen er verstandig aan om werknemers vroegtijdig te consulteren en ze voldoende ondersteuning, training en aanpassingstijd te geven bij de introductie van nieuwe technologie. Uit publieke middelen beschikbaar gestelde budgetten voor om- en bijscholing zouden kunnen worden ingezet voor het omgaan met nieuwe technologie.

 

Referentie

Preenen, Paul; Marieke van den Tooren; Marlijn Heijnen: ‘Vooral jongere werknemers zijn productiever door nieuwe technologie’. In: ESB, 23 december, 2020.

 

Thema: Innovatie en Innovatievermogen

Sector: n.v.t.

Bron: Artikel