Jonge Honden , een junior adviesbureau

2021 – Jonge Honden is een ‘junior adviesbureau’ in Utrecht dat jonge academici aanneemt voor een periode van maximaal 7 jaar (3 jaar als medewerker in loondienst en 4 jaar als ondernemer) Het is een Besloten Vennootschap, BV. Aanvankelijk betrof het een ‘ruimtelijk adviesbureau’, maar in de loop der jaren is het werkveld uitgebreid tot gebieden als duurzaamheid, zorg, participatie, communicatie, of te wel ‘maatschappelijke vraagstukken’. Er werken thans 35 mensen bij deze BV, in loondienst of als ondernemer.

Sociale Innovatie

Jonge Honden BV is sociaal innovatief in haar arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties. Het doel en de strategie van de onderneming is tweeledig. Ten eerste wil de BV een springplank bieden voor ondernemende en academisch gevormde starters op de arbeidsmarkt.  En ten tweede beoogt zij een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De BV is een platte organisatie, er zijn geen leaseauto’s, er is geen afdeling verkoop, geen secretariaat, geen beslisboom. Jonge honden doen alles zelf en samen, van het office management tot de werving en selectie. Binnen de BV functioneren Commanditaire Vennootschappen (CV-en). Werknemers zijn in dienst van een CV en vormen met de ondernemers ervan een ‘team’. Eén van de CV-ondernemers functioneert als directeur van de BV; dat is een formeel noodzakelijke rol. De directeur doet formele en administratieve werkzaamheden, naast haar advieswerk en overlegt regelmatig met oud-jonge honden of ‘waakhonden’. Besluiten over de algemene gang van zaken worden zo veel mogelijk gezamenlijk door alle medewerkers genomen. De groep oud-ondernemers bij Jonge Honden heeft een Coöperatieve Vereniging van Waakhonden opgericht. Het bestuur van deze vereniging denkt mee met de huidige jonge honden en houdt toezicht. Alle jonge honden starten als medewerker in loondienst. Zij worden in dienst genomen op een tijdelijk contract. Dat wordt zo nodig drie keer verlengd tot een maximum van drie jaar. Zij hebben 25 vakantiedagen. Ze bouwen geen  pensioen op. Na een half jaar in dienst, wordt hun contract met een jaar verlengd. Ze kunnen dan beschikken over een opleidingsbudget van 1000 Euro per jaar. Jonge honden kunnen een CV oprichten gedurende de periode dat zij werknemer zijn of aan het einde daarvan. Als ondernemer kunnen zij nog maximaal vier jaren bij de BV blijven. Alle medewerkers voeren hun werk voor externe opdrachtgevers zelfstandig en zelfsturend uit. Zij worden begeleid en gecoacht door een ondernemer uit hun CV.

Er is een typische Jonge Honden-cultuur ontstaan. Dat komt ten eerste door de zelfgekozen uitstraling: jong, dynamisch, frisse blik, kritisch, sociaal en collegiaal. Verder draagt het tijdelijk verblijf bij aan het willen leren en ontwikkelen en aan een externe oriëntatie. En een derde factor is de nadruk op autonomie, zelfsturing en ondernemerschap die bijvoorbeeld blijkt uit het werven van ‘ondernemende types’.

Werkwijze

Nieuwe collega’s kunnen meteen aan de slag met een opdracht en worden daarbij gecoacht door hun teamgenoten. Zij krijgen in hun eerste jaar trainingen vanuit de Jonge Honden Academie. De trainingen zijn onder meer de ‘junior journey’ en een training in persoonlijk leiderschap. Alle medewerkers doen acquisitie, maar er zijn geen acquisitie-targets. Voor de uitvoering van een geworven opdracht wordt gezamenlijk gezocht naar de ‘beste match’. Alle jonge honden werken op vrijdag niet aan hun externe opdracht maar besteden die dag intern  aan contact onderhouden met elkaar (op ‘het Hok’ of online), verdeling van nieuwe opdrachten en aan noodzakelijk overleg, administratie, interne trainingen en het opbouwen van een netwerk. Een mogelijke loopbaan binnen Jonge Honden is die van werknemer naar ondernemer. Een werknemer die deze stap wil maken, stelt een ondernemingsplan op. Hij of zij zoekt onder de CV-ondernemers binnen de organisatie, steun en goedkeuring. Bij voldoende steun treedt het plan in werking en de werknemer wordt ondernemer (voor maximaal 4 jaar bij JH). Door het voortdurend vormen van nieuwe CV-en is de inhoudelijke vernieuwing al ingebakken. Daarnaast kunnen alle medewerkers nieuwe ideeën naar voren brengen. Er is een potje gecreëerd, met de naam ‘Signaleren is investeren’, zodat goede ideeën kunnen worden gerealiseerd. In dat potje storten de ondernemers maandelijks  50 euro per teamlid.

Resultaten

De BV functioneert al twintig jaar naar tevredenheid. En de markt voor ‘maatschappelijke vraagstukken’ ziet er goed uit. Bovendien is Jonge Honden als organisatie zeer flexibel en innovatief en weet creatieve oplossingen voor ‘maatschappelijke problemen’ te vinden. Tijdens de corona-crisis ontwikkelden zij bijvoorbeeld een ‘toolkit thuiswerken’ en een module ‘digitale heidagen’.  De medewerkers voelen zich zeer betrokken bij de organisatie. Voor de medewerkers is het fijn werken bij Jonge Honden. Zij hebben gevarieerd, betekenisvol en uitdagend werk dat een beroep doet op hun talenten en ook ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Medewerkers hebben weliswaar geen contract voor onbepaalde tijd, maar zij beschouwen deze tijdelijke periode als opstap om te ontdekken waar hun talenten en belangstelling liggen en om een netwerk op te bouwen. Aan een loopbaan kun je bij Jonge Honden direct al beginnen, ondanks de tijdelijke verbintenis. Dat is dankzij trainingen, een opleidingsbudget, coaching, intervisie en feedback alsmede door – desgewenst – een stap te maken naar freelancer of ondernemer in een team.

Referentie

Een uitgebreide versie van deze casebeschrijving door Fietje Vaas is te downloaden via onderstaande button. Eerder is Jonge Honden beschreven in een hoofdstuk (H8) van de volgende publicatie: Sarike Verbiest, Wouter van der Torre, Friso Schous, Hardy van de Ven, Dirk Osinga, Simone Koot, Paul Preenen, Katarina Putnik, Anneke Goudswaard: ‘Gebalanceerde flexibiliteit. 10 voorbeelden uit de praktijk’. 2015, TNO, ‘Jonge Honden weten nog niks, maar kunnen alles’.  pp. 65 – 69. Dit hoofdstuk is ook te down loaden via een eigen button. Via de volgende link kunt u een podcast over Jonge Honden beluisteren.  https://open.spotify.com/episode/0zXkVNvGRdUW8vHmUSWrvs