Jeugdwerkloosheid: de jongeren aan het woord

2009 – Het NCSI en CNV Jongeren vroegen medio 2009 jongeren naar hun ideeën hoe jeugdwerkloosheid kan worden bestreden en voorkomen. Dit gebeurde via de virtuele denktank Battle of concepts. De ‘battle’ leverde 47 plannen op. De 10 beste plannen zijn gebundeld in deze inspiratiebundel.

Achtergrond
Het NCSI wil de jongeren van nu aan het woord laten en deze groep betrekken bij de discussie rondom de jeugdwerkloosheid. Het NCSI en CNV Jongeren zijn ervan overtuigd dat studenten en jonge professionals in staat zijn om mee denken over dit probleem en met inspirerende oplossingen kunnen komen. Daarom is op 18 juni 2009 een battle over jeugdwerkloosheid geplaatst op www.battleofconcepts.nl. Battle of Concepts is een platform waarbij enerzijds studenten en jonge professionals de mogelijkheid krijgen hun talenten te benutten en te ontwikkelen en anderzijds organisaties worden geholpen aan creatieve ideeën en innovatieve oplossingen.

In anderhalve maand tijd zijn er in totaal 47 vernieuwende concepten ingezonden, die een aanvulling vormen  op of invulling geven aan de huidige plannen van het kabinet. In de battle wordt expliciet gevraagd naar de bijdrage van bedrijven rondom deze problematiek. De ingezonden concepten geven voorbeelden van wat bedrijven kunnen doen om jeugdwerkloosheid te voorkomen. Een deskundige jury – bestaande uit Hans de Boer (voorzitter), Paul van Roon (voormalig FME-CWM), Marlin Huygen (gemeente Rotterdam, Roteb), Ingrid de Jong (CVN Jongeren) en Ton de Korte (NCSI) – heeft zich gebogen over de concepten en onder leiding van Hans de Boer zijn de vier beste concepten geselecteerd. Deze worden in dit juryrapport gepresenteerd. In dit juryrapport leest u de reactie van de vakjury op de concepten. Daarnaast zijn de vier beste concepten kort voor u samengevat. Tenslotte zijn in de bijlage de 10 beste concepten opgenomen.

Verwijzing
De publicatie Jeugdwerkloosheid: de jongeren aan het woord (2009) is opgenomen als bijlage.