Jetstone - Slimmer werken

2013 – Jetstone, gevestigd in Deurne met een nevenvestigingen in Zweden en Groot-Brittannië, produceert maatwerk aanrechtbladen in uiteenlopende vormen en maten in natuursteen, composiet en keramiek. Daarnaast worden ook tegels, plinten en vensterbanken gemaakt. De circa 100 medewerkers zijn voornamelijk gespecialiseerde vakmensen.

Slimmer werken
Bij Jetstone worden producten op klantorder gemaakt. Om aan de klantwensen te kunnen blijven voldoen en kortere doorlooptijden en de gewenste flexibiliteit te kunnen realiseren, is het bedrijf overgeschakeld van een batch gestuurde productie (met een vijftal afdelingen) naar een lijn gestuurde productiewijze met twee lijnen. Hierbij worden de verschillende bewerkingen op een logische wijze na elkaar uitgevoerd. Bij de lijn gestuurde productie is er een grote samenhang tussen de verschillende processtappen. Daarom is het van belang dat de medewerkers op de hoogte zijn van elkaars taken en deze taken indien nodig ook uit kunnen voeren. Medewerkers zijn nu multi-inzetbaar en zijn verantwoordelijk voor een deelproces.

Aanpak
Het traject ‘slimmer werken’, bestond in de eerste plaats uit een inventarisatie en een analyse van de huidige werkprocessen. In overleg met directie en management werden de doelen bepaald. Vervolgens werden medewerkers betrokken bij het inrichten van de productielijn en bij het opstellen van nieuwe en verbeterde procedures en werkinstructies. Er werden leermodules opgesteld en aangepast aan de gewijzigde situatie. Medewerkers werden bewust gemaakt van hun eigen rol binnen Jetstone en de verantwoordelijkheden in de productieteams werden vastgelegd. Verbeterde werkmethodes en fabricageresultaten werden gemonitord en als input gebruikt om medewerkers te informeren en te motiveren. Op basis van de resultaten van de inzetbaarheidsmatrix werden opleidingsprogramma’s aangepast. De procedures en instructies zijn geborgd met behulp van een kwaliteitshandboek.

Resultaten
Functies zijn veranderd van inhoud, voorwerkers en medewerkers zijn nu breder inzetbaar. Medewerkers kunnen ook hun voorganger in het proces helpen. Dat vergroot de samenhorigheid en tegelijk is men ook kritisch naar elkaar. De productielijnen zijn korter, de hal is minder vol en er gaat meer productie doorheen. De kans op verliezen en beschadiging door transport is beperkt en de piekbelasting is teruggebracht. De beheersing van kerntaken is toegenomen. Dit resulteert in een hogere arbeidsproductiviteit en minder faalkosten in de productie. Jetstone is in 2011 tot de beste leverancier van grote keukenbedrijven in Nederland verkozen. Het bedrijf kan nu zeer flexibel zijn omdat de flow op orde is. Medewerkers voelen zich meer verbonden met het eindproduct. Doordat de arbeidsproductiviteit is toegenomen kan Jetstone zich beter positioneren op binnenlandse en buitenlandse markten. Daarnaast kan de focus meer worden gelegd op innovatie in producten en diensten hetgeen van vitaal belang is voor een gezonde toekomst.

Randvoorwaarden
Om een dergelijk proces te starten is een goede analyse en het gezamenlijk vaststellen van doelen noodzakelijk. Het proces dient duidelijk gestructureerd te zijn. Terugkoppeling naar de medewerkers van doelstellingen, resultaten en lange termijn vooruitzichten is van belang om medewerkers gemotiveerd te houden. Directie en management moeten het veranderingsproces uitdragen en in de dagelijkse praktijk met medewerkers aan de praat blijven om de gewenste cultuurverandering in te zetten.

Meer informatie
Zie de websites: www.jetstone.nl en www.socialeinnovatiebrabant.nl.

Thema’s: innovatie & innovatievermogen; slimmer werken, MKB

Sector: High tech, smart materials

Bron: Case