Inzicht bij medewerkers bij DEVENTER Profielen, Breda

2013 – DEVENTER Profielen CV is gespecialiseerd in de productie van kunststof dichtingsprofielen voor ramen en deuren . De producten van DEVENTER Profielen worden wereldwijd afgezet. Het bedrijf bestaat al meer dan 30 jaar en er werken 40 medewerkers.

Herziening van structuur op de werkvloer
Door de snelle groei van DEVENTER Profielen sloot de productiestructuur van de organisatie niet meer aan op de huidige organisatie. Taken en bevoegdheden waren niet helder, er was teveel hectiek en daardoor stress en overwerk op de werkvloer. Door slimmer te werken met inbreng van ideeën van medewerkers en de Six Sigma werkwijze weten medewerkers wat te doen, werken zelfstandiger en is de klantwens in kaart gebracht. Bij de tweede aanvraag zijn de werkprocessen bij de verkoop, marketing en export afdeling aangepakt en is de communicatie tussen de afdelingen binnen DEVENTER verbeterd.

Aanpak
Alle operators hebben een training yellow belt (Six Sigma) gekregen. Er is een kernteam gevormd (green belt) bestaande uit verschillende disciplines waarbij overige medewerkers terecht kunnen met vragen. Hiermee zijn technische kennis en vaardigheden verhoogd en kunnen medewerkers meer autonoom functioneren. Ze hebben meer inzicht gekregen en proberen ook zelf oplossingen te vinden. Operators hebben controle over machines in plaats van omgekeerd. Lukt dit niet, dan geven ze het door aan collega’s met een green belt (niveau hoger) of aan de technische dienst. Met medewerkers zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

Bij de tweede aanvraag zijn de werkprocessen in zijn geheel doorgenomen. Werkgroepen hebben gestructureerd de werkprocessen beschreven. Zij hebben onder meer een meetsysteemanalyse (MSA) van de kritische kwaliteitsfactoren uitgevoerd. Zo werden klantwensen helder en oorzaken van problemen inzichtelijk. Tevens werd in de onderlinge communicatie helder wat van elkaar verwacht wordt en waar men elkaar op kan aanspreken. Uiteindelijk werken alle teams binnen DEVENTER zoveel mogelijk zelfstandig.

Resultaten
Bovenstaande werkwijze heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering, verhoogd werkplezier, meer structuur (zonder dat het bureaucratisch wordt), efficiëntie en kostenreductie door o.a. afvalreductie en verkorte opstarttijden van de machines. Medewerkers weten door de veranderingen in communicatie dat hun probleem serieus wordt genomen. Ze zoeken mee naar verbeteringen en denken oplossingsgericht. Leidinggevenden hebben een meer coachende rol op zich opgenomen.

Randvoorwaarden
Organisatieverandering is een proces van lange adem. Directeur en leidinggevenden moeten er allen in geloven, kunnen doorzetten en richten op de langere termijn. Draagvlak bij de start en terugkoppeling van resultaten naar de medewerkers is essentieel. Om veranderingen in de organisatiestructuur en de manier van samenwerken te implementeren is procesbegeleiding gedurende een langere periode noodzakelijk. Aandacht voor feedback en tussentijdse bijstelling is van belang om de continuïteit te waarborgen. Nu medewerkers actief meedenken wordt er ook echt iets gedaan met hun ideeën.

Meer informatie
Zie de websites: www.deventer-profielen.nl  and www.socialeinnovatiebrabant.nl

Thema’s: Flexibel organiseren, slimmer werken, teamwerken

Sector: High tech & smart materials 

Bron: Case