Intrapreneurship stimuleren?

2011 – In dit artikel in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties beschrijven Paul Preenen,  Werner Liebregts en Steven Dhondt hun onderzoek naar hoe intrapreneurs gestimuleerd kunnen worden. Een intrapreneur is een werknemer die ideeën heeft over hoe men kansen kan benutten. Entrepreneurs, zien ook kansen en benutten die, maar zij zijn zelf ook ondernemer. 

Waarom intrapreneurship stimuleren?

Intrapreneurs worden ook wel ondernemende werknemers genoemd. Ze vertonen hetzelfde soort ondernemende gedrag als entrepreneurs maar doen dit in dienst van een werkgever. Een entrepreneur werkt voor zichzelf en kan zelf bepalen wat voor acties hij onderneemt en waar hij of zij tijd en energie in steekt, maar wanneer een werknemer een kans ziet heeft deze niet altijd de mogelijkheid om hier tijd en energie in te steken. Dit is zonde want intrapreneurs kunnen heel waardevol zijn. Wanneer organisaties beter gebruik maken van hun intrapreneurs wordt de kennis en het leer- en innovatievermogen van de organisaties versterkt. Om deze reden is het belangrijk om te weten hoe een organisatie het intrapreneurship van haar werknemers kan stimuleren. 

Hoe intrapreneurship stimuleren?

Door middel van vragenlijsten onderzochten de auteurs wat er binnen een organisatie nodig is om intrapreneurship te stimuleren. Uit dit onderzoek identificeerden zij vier factoren die van invloed zijn op intrapreneurship. Dat zijn: een hoger vertrouwen van de leidinggevende in competenties van hun werknemers, de hoeveelheid tijd die werknemers hebben om ondernemend te kunnen zijn, uitdagender werk, en meer externe samenwerking. 

Praktische implicaties

Om intrapreneurship te bevorderen dienen leidinggevenden zich vooral goed bewust te zijn van de belangrijke rol die zij hebben in het stimuleren, faciliteren en herkennen van intrapreneurship en innovatief vermogen van hun werknemers. Met gebruik van overleggen, ideeënbussen, social media platforms of mailinglijsten kunnen ideeën en kennis tussen medewerkers uitgewisseld worden en ondernemend gedrag bevorderd. Soms kan het lastig zijn om werknemers in hun standaardwerkpakket uitdagend werk te bieden. In deze gevallen kunnen werknemers gestimuleerd worden door ze een personeelsuitje te laten organiseren of door ze nieuwe werknemers te laten coachen. Belangrijk bij dit alles is dat leidinggevenden met hun werknemers overleggen. De tips zijn: vraag naar de behoefte van medewerkers, luister naar ze en ga samen nadenken over creatieve oplossingen. 

Referentie

Preenen, P. T. Y., Liebregts, W., & Dhondt, S. (2015). Intrapreneurship stimuleren? Tijdschrift Voor Ontwikkeling in Organisaties, 5(3), 51-58.

Het artikel is als bijlage toegevoegd.