Benut in coronatijd de 7,5 miljoen intrapreneurs in Nederland voor innovatie

2021 –  Preenen & Dijkhuizen doen in ESB een oproep aan Nederlandse bedrijven en instellingen: ‘schep juist nu voorwaarden om de beschikbare kennis en innovatiekracht te ontketenen’. Of anders gezegd: stimuleer en faciliteer intrapreneurship. Intrapreneurship is ondernemend, creatief, proactief en samenwerkend gedrag van medewerkers.

Waarom moet dat juist nu?

In de coronacrisis (en in andere crises) moeten bedrijven direct oplossingen en nieuwe wegen vinden én anticiperen op de kansen na de crisis. Maar de middelen voor grote investeringen ontbreken juist. Daarom is benutten van de in de organisatie aanwezige innovatiekracht nog meer van belang.

 

Het werkt

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die ondernemend gedrag stimuleren, betere resultaten hebben dan andere. Zij zijn ook interessantere werkgevers. Spin offs vanuit deze organisaties hebben meer overlevingskansen dan andere startende ondernemingen. Werknemers die in een stimulerende organisatie werken winnen aan zelfvertrouwen, bevlogenheid, het nemen van eigen regie en zij zijn breder inzetbaar intern en ook op de arbeidsmarkt.

 

Acties

Werkgevers zouden dus hun medewerkers moeten stimuleren en de ruimte geven voor innovatief en ondernemend gedrag en acties.

Beleidsmakers en sociale partners kunnen dit ondersteunen door voorlichting en door middelen  beschikbaar te stellen voor programma’s en het beschikbaar stellen van persoonlijke ontwikkelingsbudgetten.

 

Referentie

Preenen, Paul & Josette Dijkhuizen: ‘Benut in coronatijd de 7,5 miljoen intrapreneurs in Nederland voor innovatie.’ Blog in ESB, 5 febr. 2021.

Het artikel is te downloaden via: Benut in coronatijd de 7,5 miljoen intrapreneurs in Nederland voor innovatie (esb.nu)

Thema: Intrapreneurship

Sector: n.v.t.

Bron: Artikel