Interview Steven Dhondt over Innovatiemanagement

2013 – In een Webinar interviewen Prof. dr. Herman van den Bosch en Ward Ooms, dr. Steven Dhondt over innovatiemanagement. Het interview gaat in grote lijnen over de vraag waarom het effect van technische innovatie aanzienlijk wordt versterkt als ook sociale innovatie wordt toegepast (zie de link hieronder).

In dit interview van een klein uur komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • De overeenkomsten en verschillen in de innovativiteit tussen Nederland en België (Vlaanderen).
  • De belangrijkste prikkel voor innovatie is het ‘progress principle’, d.w.z. dat mensen vorderingen zien in hun werk (Amabile & Kramer, 2011)
  • Het creëren van actieve werkplekken (functies met hoge taakeisen en grote regelmogelijkheden) is het belangrijkste instrument om een innovatieve arbeidsorganisatie te scheppen.
  • In de bedrijven wordt veel te weinig aandacht besteed aan de immateriële (zachte) activa daardoor blijft de innovativiteit achter.
  • ‘Work place innovation’ of –  in Nederland – ‘sociale innovatie’ is nodig maar komt nog te veel voor in kleine pilots, dat moet worden opgeschaald tot ‘systemisch veranderen’.
  • Een nieuw Europees netwerk van bedrijven, sociale partners, intermediaire organisaties en kennisinstellingen, het EUWIN (EU Workplace Innovation Network) zal bijdragen aan de deze opschaling, door de uitwisseling en verspreiding  van praktijkervaringen en kennis die is opgebouwd door onderzoek in de praktijk.
  • Het topsectorenbeleid in Nederland zou niet alleen gericht moeten zijn op de harde technologie zoals nu het geval is, maar moeten worden aangevuld met aandacht voor de immateriële activa in bedrijven.

Verwijzing: Videobank Open Universiteit;

https://www.video.intranet.ou.nl/mediadienst/_website/php/video.php?id=1322

Thema’s: Innovatie en Innovatievermogen, flexibel organiseren

Bron: multimedia