Interorganizational Learning: A Conceptualization of Public-Private Learning Communities

2023 – Human Resource Development (HRD) bevindt zich op een kritiek moment gezien het snel veranderende landschap van arbeid en organisatie en een verschuiving van focus in HRD-onderzoek en HRD-praktijk. Dit biedt momentum voor de HRD-discipline om nieuwe modellen van werkplekleren te verkennen die de grenzen van de eigen organisatie overschrijden. Immers publieke en private organisaties begrijpen steeds beter dat ze deze uitdagingen aan moeten gaan door hun krachten te bundelen en kennis samen te ontwikkelen. Daardoor kunnen ze innovatief blijven.

De auteurs van dit paper presenteren een conceptueel kader voor publiek-private leergemeenschappen (Public Private Learning Communities, PPLC’s) als een veelbelovende aanpak om organisaties en werknemers voor te bereiden op de snel veranderende toekomst.

Door gebruik te maken van het concept van ‘interorganisatorisch leren’ en van leernetwerktheorie, onderscheiden ze essentiële bouwstenen die betrekking hebben op de strategie, structuur, proces en cultuur van de PPLC’s. Met dit conceptuele artikel willen zij nieuwe wegen aangeven voor het opbouwen van HRD-theorie en nieuwe richtingen bieden voor HRD-onderzoekers en -beoefenaars.

Referentie:

Schipper, T., Mennens, K., Preenen, P. T. Y., Vos, M., van den Tooren, M., & Hofstra, N. (2023). Toward an interorganizational learning system: A conceptualization of Public-Private Learning Communities. Human Resource Development Review. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/15344843231198361