Interactive methods to involve users into workspace design process

2013 – Het paper: Interactive methods to involve users into workspace design process (Interactieve  methodes om gebruikers te betrekken in het ontwerpproces van een nieuwe werkplaats) is door Deense auteurs (Conceiçao et al.) ingebracht op het 50e internationale congres van de Société d’Ergonomie de Langue Francaise.

Introductie
Het uitgangspunt van de studie is dat slecht ontworpen arbeidssituaties leiden tot gezondheids-, veiligheids-  en welzijnsproblemen én tot lage efficiëntie en productiviteit. Er is veel wetenschappelijke kennis beschikbaar om dit beter te doen, maar die wordt onvoldoende of te laat in het proces toegepast.
De basis voor een ontwerp zou moeten zijn: de activiteiten van de gebruikers bij de operatie en het onderhoud.  En daarom is gebruikersparticipatie in het ontwerpproces essentieel.
In het paper beschrijven de auteurs een case van het ontwerp van een nieuwe inpaklijn voor kaas in een zuivelfabriek, waarbij naast een Ergonomic Work Analysis (EWA, Guérin et al, 2001) twee interactieve methodes werden gebruikt; 1) het  werkboek en 2) het layout design game. De onderzoeksvraag was of via deze methodes in het designproces bruikbare input kon worden verkregen en tijdwinst behaald.

Methodes en toepassing
De Werkboekmethode werkt als volgt. Van de productielijn werden een aantal foto’s gemaakt (in deze case) door de onderzoekers. Per foto werd een boek gemaakt en de vier operators konden gedurende 10 dagen hun commentaar noteren; knelpunt of probleemsituatie met rood, wat goed gaat met groen en overige aandachtspunten met geel.

Het Layout design game bestaat uit enkele workshops. In dit geval werd een nieuw ontworpen inpaklijn op een speelbord voorgelegd. Voor de machines en apparatuur waren losse stukken gemaakt, die de spelers op het bord konden plaatsen en verschuiven.

Voor de kaasinpaklijn kwamen er twee layout voorstellen uit de eerste workshop. Deze werden in de volgende workshops mede op basis van de commentaren bij de Werkboeken en de resultaten van de EWA met post-its in verschillende kleuren van positief of negatief commentaar voorzien.

Resultaat
Door op deze wijze de gebruikers bij het ontwerp te betrekken ontstond in het algemeen meer inzicht in de werking van de bestaande inpaklijn en de positieve en negatieve aspecten waar bij het ontwerp van een nieuwe op moet worden gelet. Er werd  ook een aantal specifieke aandachtspunten verzameld, zoals bijvoorbeeld dat vermeden moet worden dat operators om de hele lijn heen moeten lopen voor een (spoedeisende) handeling. In het algemeen kwamen de medewerkers met meer directe problemen en de onderzoekers met ‘bredere’ problemen zoals dubbel werk in de lijn en verkeerd werkende samenlopen in het proces.
De auteurs onderstrepen het belang van het samen toepassen van deze methodes en met de ‘traditionele’ EWA; waarbij de interactieve methodes ook alleen toegepast kunnen worden en meerwaarde hebben als er weinig tijd voor het herontwerp is of door weinig ervaren ergonomen.

Referentie
Conceiçao, Carolina; Broberg, Ole; Banke, Palle; Aldrich, Per. (2013) Interactive methods to involve users into workspace design process   (Interactieve  methodes om gebruikers te betrekken in het ontwerpproces van een nieuwe werkplaats. Paper op het 50-ème congrès international. Société d’Ergonomie de Langue Francaise.

Thema’s: Innovatieve werkplekken, Monitoring & Evaluatie

Sector:

Bron: Artikel