Inspiratiebundel MKB Krachtcentrale

2010 – De MKB Krachtcentrale heeft in 2010 voorbeelden verzameld van inspirerende leiders, betrokken en vernieuwende medewerkers, bedrijven die een cultuuromslag hebben gemaakt of afdelingen die in samenwerking met andere afdelingen de processen slimmer hebben ingericht. Inspirerende visionairs en instrumenten zijn op een rijtje gezet en gebundeld in een inspiratiebundel om het voor u gemakkelijker te maken zelf aan de slag te gaan met slimmer werken!

 
Achtergrond
Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van de MKB Krachtcentrale. De MKB Krachtcentrale verbindt mensen en zet ze in hun kracht. Mensen zijn de kern van een organisatie. Benut hun vakmanschap en denkkracht om te innoveren en een hogere productiviteitsgroei te realiseren. In de MKB Krachtcentrale kunnen adviseurs hun ervaringen met slimmer werken in de etalage zetten en kennis delen.
 
Verwijzing
De inspiratiebundel MKB Krachtcentrale (2010) is opgenomen als bijlage.
 
Keyword: dynamisch managen, slimmer werken – organisatie