Inspelen op globalisering

Inspelen op Globalisering


Offshoring, innovatie en versterking van de concurrentiekracht van Nederland

Stichting Maatschappij en Onderneming

H.W. Volberda, F.A.J. van den Bosch, J.J.P. Jansen, A. Szczygielska, M.W. Roza

2007

ISBN: 978-90-6962-232-3

85 pagina’s

Samenvatting
In deze publicatie staat de wisselwerking tussen globalisering, offshoring en het behoud van de internationale concurrentiepositie van Nederlandse organisaties centraal. Deze onderwerpen worden belicht aan de hand van een drietal recente onderzoeksprojecten van het Erasmus Strategic Renewal Centre (ESRC). Het ESRC is verbonden aan de vakgroep Strategie en Omgeving van de RSM Erasmus University.

In hoofdstuk 1 wordt op basis van het meest recente Global Competitiveness Report de Nederlandse economie gepositioneerd ten opzicht van zowel andere westerse landen als opkomende economieën. Deze laatste spelen een steeds belangrijkere rol in offshoring. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van de survey van het Offshoring Research Network (ORN) van 2006 geanalyseerd. In dit netwerk participeert, naast business schools uit vijf andere landen, ook het ESRC. In dit hoofdstuk is er vooral aandacht voor onderwerpen als risico’s, motieven, locaties en toegepaste organisatie-modellen voor offshoring. In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten besproken van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2006, waarin de invloed van offshoring op innovatie binnen Nederlandse bedrijven is onderzocht. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op recente bevindingen ten aanzien van de rol van sociale innovatie in het vergroten van het innovatievermogen van Nederlandse organisaties. Gezamenlijk geven deze onderzoeken antwoord op de vraag of het Nederlandse bedrijfsleven offshoring als nieuw bedrijfsmodel toe kan passen. Wat heeft het verplaatsen van hoogwaardige bedrijfsactiviteiten voor gevolgen voor de concurrentiekracht van Nederland? Gaat offshoring verden dan kostenbesparing?

Deze publicatie geeft nieuwe inzichten in de laatste stand van zaken op het gebied van het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Daarnaast wordt nieuw licht geworpen op de gevolgen van offshoring voor het Nederlandse bedrijfsleven en op de rol die sociale innovatie kan vervullen voor het versterken van de innovatiekracht en internationale concurrentiepositie van Nederland.

Het rapport Inspelen op Globalisering (2007) van H.W. Volberda et al. is te vinden in de bijlagen.

Keywords
innovatie & innovatievermogen,arbeidsverhoudingen, monitoring & evaluatie