InPractice: Workplace innovation, special edition, vol.02

 

InPractice, Workplace innovation

 

2019 – Dit is het tweede ‘special issue’ over workplace innovation en ‘social innovation’ dat de European Association of Work and Organizational Psychologists (EAWOP) uitgeeft. Het eerste is ook in deze kennisbank te vinden.

 

Korte inhoud
In het editorial geeft Diana Rus een overzicht van de inhoud van dit aan Workplace Innovation (WPI) geweid nummer. Ze merkt vooraf op dat het opvallend is dat de belangstelling voor WPI in kringen van Arbeids- en Organisatiepsychologen de laatste jaren opvallend gegroeid is. Zodat InPractice in 2017 een special issue over het onderwerp kon vullen en genoeg artikelen overhad voor een tweede publicatie over het onderwerp. Het besef dringt door dat WPI een noodzakelijke aanvulling is op technische innovatie en daarom belangrijk voor het behoud van welvaart en welzijn. 

 

Het nummer bevat 5 artikelen die multidisciplinariteit, empirisch onderzoek en de praktijk representeren en ook instrumenten voor praktijktoepassingen aanreiken. 

 

Het eerste artikel is geschreven door Tuomo Alasoini. Het is een theoretisch paper. Alasoini onderzoekt manieren om de effectiviteit te verhogen van (nationale) WPI ontwikkelingsprogramma’s die naar verhoging van de productiviteit en de kwaliteit van de arbeid streven. Het artikel mondt uit in een kader of model dat gebruikt kan worden om (nationale) programma’s succesvoller te maken.

 

Het tweede artikel is geschreven door Robert van Doorn, Gerjo Kok, en Robert Ruiter. Zij hebben een oplossing gezocht voor het probleem dat de thans beschikbare instrumenten om WPI te implementeren onvoldoende gedetailleerd zijn om in de praktijk te worden toegepast. Ze ontwikkelden het ‘intervention mapping protocol’  om succesvol duurzame sociale innovaties te implementeren. Belangrijk onderdeel van de aanpak is de actieve participatie van alle stakeholders.

 

Dan volgt een casestudy door Liv Starheim, Peter Hasle, Per Langaa Jensen en Birgitte Juul Diekman. Zij beschrijven een interventie gericht op het verbeteren van het psychosociaal klimaat in Deense ziekenhuisafdelingen. Zij combineerden ‘value stream mapping’, een werkproces-analyse-methode ontleend aan Lean production met activiteiten gericht op het verhogen van welzijn. De werknemers werden bij alle stadia van het proces betrokken. Het resultaat was dat de werknemers door deze werkwijze werden geholpen om verbeteringen in het werkproces te vinden en ze ook in te voeren, met positieve gevolgen voor het welzijn en de productiviteit. Een conclusie is dat een externe facilitator wel nodig is voor een succesvolle interventie.

 

Het volgende artikel is ook een casestudy namelijk uit Guatamala die is beschreven door: Alvaro Figueredo en Rahedur Chowdhury. Het betreft een combinatie van WPI en ‘community-based entrepreneurship’. De visionaire oprichter heeft voor deze onderneming als doel gesteld om in 2020 één miljoen gezinnen in agrarische gebieden van Guatamala te voorzien van schoon water. Hij gebruikte een nieuw business model om WPI te implementeren en hij betrok lokale leiders bij het verspreiden van kennis over het gebruik van filters. De schrijvers concluderen dat een in de gemeenschap gefundeerde onderneming succesvol kan zijn in het bereiken van een gemeenschappelijk doel omdat een breed netwerk van stakeholders doelgericht samenwerkt.

 

In het laatste artikel beschrijven Katharina Lochner, Achim Preuss, Richard Justenhoven de ontwikkeling van een online creativiteits test. Daar is behoefte aan omdat het voor WPI noodzakelijk is om creatieve medewerkers te hebben en de creativiteit bij medewerkers verder te ontwikkelen. De scores worden berekend met een volledig geautomatiseerd algoritme. De test kan in alle situaties gemaakt worden, ook zonder supervisie en is taal-onafhankelijk.  

 

Referentie
InPractice. ‘Workplace innovation’. Special edition, vol.02. The EAWOP practioners e-journal, 2019 issue 11. Diana Rus, Angela Carter, Colin Roth (eds.)
Het nummer is te downloaden via: https://www.eawop.org/news/inpractice-2019-special-issue-publication.
Zie voor special edition on Workplace Innovation 01. elders in deze kennisbank via: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank/een-special-issue-van-ewop-in-practice-over-workplace-innovation-/1406?q=EAWOP

 

 

Thema’s: Sociale innovatie, Internationaal
Sector: n.v.t.
Bron: Artikelen