Innoveren voor gezondheid. Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg

2013 – Zorg van hoge kwaliteit, gezondheid en beheersing van de kosten voor zorg zijn de belangrijkste kwesties van dit moment. Voor het bereiken van die doelen dient er veel meer aandacht te zijn voor de kansen die innovatie biedt,  technische en sociale innovatie. Deze visie legt TNO voor in een boek.

Technische en sociale innovatie
De toename van leefstijl en chronische aandoeningen maken een andere kijk op gezondheid en zorg nodig. Hierin staan preventie en participatie centraal. Doorbraken op het terrein van ICT, medische technologie, voeding, farma en innovatieve woonoplossingen voor ouderen zullen dit ook mogelijk maken. De uitdaging is technologische en sociale innovatie hand en hand te laten gaan. Meer durf en ondernemerschap in het opzetten van experimenten en proeftuinen en het delen van kennis zijn hiervoor een voorwaarde.

TNO brengt in het boek een visie naar voren en noemt dit een transitie naar P4-Gezondheid en Zorg: Participatief, Persoonlijk, Preventief en Predictief. 

Maatschappelijke en organisatorische innovatie
‘Sociale innovatie’ komt in dit boek op twee wijzen naar voren: in de zin van ‘maatschappelijke innovatie’ en in de betekenis die er in deze kennisbank aan wordt gegeven:  vernieuwing van arbeidsorganisaties (dynamisch managen, flexibel organiseren,  slimmer werken) in de zorg en vernieuwing van de organisatie van het innovatieproces (met eindgebruikers, met externe partners).

Externe samenwerking
TNO nodigt  naast kennispartners, preventie- en zorgaanbieders, patiënten- en consumentenorganisaties, producenten en ontwikkelaars, gemeenten en verzekeraars uit om samen te werken in proeftuinen voor verbetering van gezondheid en zorg.

Referentie
Wevers, Cees; Gijsbers, Govert. (red.) (2013)  Innoveren voor gezondheid. Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg. TNO Strategy & Change. (Zie de pdf. van het boek in de bijlage)

Thema’s: Dynamisch managen & Leiderschap; Externe samenwerking; Innovatie & innovatievermogen.

Sector: Life Sciences and Health

Bron: boek