‘Innoveren is op een systematische manier omgaan met onzekerheid’

Interview met Ronald van der Horst (Rabobank)

2020 – Donovan Heuves en Guido van Nispen interviewden voor MT Magazine Roland van der Vorst, de ‘Head of Innovation’ van Rabobank. Van der Vorst is ook hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

Enkele statements uit het interview
Voor het enthousiasmeren van collega’s, het richting geven en keuzes maken is een algemeen doel of ‘purpose’ van groot belang. Bij Rabo is dat ‘We willen de wereld duurzaam voeden’. Dat past bij Rabo omdat deze bank heel goed is een niche, wereldwijd, namelijk Food & Agriculture.

Het innovatieproces begint met het samenstellen van teams die complementair zijn. Laat in teams heel slimme mensen over andere dingen denken dan ze gewend zijn. Bijvoorbeeld een expert derivatenhandel moet nadenken over het creëren van een markt voor koolstofderivaten.
Voor de mensen in de teams moet een veilige omgeving gecreëerd worden. Zij moeten het zien als iets leuks, een plek waar ze kunnen experimenteren en geïnspireerd worden.

De uitdaging is systematisch omgaan met onzekerheid: ‘hoe zorg je er voor dat je een exploratieve geest houdt in een wereld die steeds risicomijdender wordt’.
Je moet ook reflecteren op je eigen denkpatronen ‘de dingen die we doen voortdurend ter discussie stellen.’

Referentie
Roland van der Vorst (Rabobank): ‘Innoveren is op een systematische manier omgaan met onzekerheid’. Interview door Donovan van Heuven & Guido van Nispen. In; MT Magazine 10 september 2020.
https://www.mt.nl/management/innovatie/roland-van-der-vorst-rabobank-innoveren-is-op-een-systematische-manier-omgaan-met-onzekerheid/592883

 

Thema: Innovatie & Innovatie competenties

Sector: Diensten

Bron: Artikel