Innovation management by promoting the Informal

2012 – Dit boek onderzoekt nieuwe benaderingen van succesvol innoveren – met alle onzekerheden die daarbij horen. De speerpunten zijn het managen van het informele systeem en een nieuw perspectief op werk: innoveren is gebaseerd op artistieke, op ervaring gebaseerde en speelse actie.

Het boek ondersteunt bij het herkennen en gebruiken van nieuwe succes factoren voor innovatie in ondernemingen. Het is gericht op managers en experts die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van innovatie in de praktijk. Verder kunnen wetenschappers er nieuwe interdisciplinaire inzichten in innovatie management en het organiseren van werk in vinden.

Het boek is tot stand gekomen vanuit een Duits subsidieprogramma “Working, learning, competence development – Innovation capacity in a modern world of work in 2007.

Verwijzing: Böhle, F.,  Bürgermeister, M., Porschen, S. (Eds.) (2012) Innovation Management by Promoting the Informal. Artistic, Experience-based, Playful.Berlin: Springer ISBN 978-3-642-28014-6.

Thema: Innovatie & Innovatievermogen

Bron: Boek