Innovation is everybody's business

Innovatie gaat niet alleen over productverbeteringen. Het gaat ook over vernieuwingen op de werkvloer zelf waarbij alle medewerkers worden betrokken. Innovatie op de werkvloer ontstaat met name in tijden van crisis; hoe groter de uitdaging, hoe groter de behoefte aan innovatie. En hoe groter de kans van slagen.

Lucy Fallon-Byrne (directeur NCPP in Ierland) bespreekt in dit artikel waarom het zo belangrijk is dat bedrijven sociale innovatie stimuleren. Ze benoemt hier de condities waaraan bedrijven moeten voldoen om innovatie binnen de organisatie te laten groeien:

·

Tijd en ruimte maken voor reflectie en experimenten

·

Niet bang zijn voor risico’s en om fouten te maken

·

Doorleren stimuleren

·

De focus op de klant aanpassen

·

Netwerken en kennis delen met andere organisaties

·

Nieuwe manieren van denken omarmen

Om in de organisatie een cultuur van innovatie te laten ontstaan is het belangrijk dat managers innovatief gedrag stimuleren. Informatie moet voor iedereen beschikbaar zijn. De nadruk moet komen te liggen op samenwerking en gezamenlijke probleemoplossing. Wie blijft innoveren, blijft groeien. Helemaal in tijden van crisis.

Zie voor het volledige artikel Innovation is everybody’s business van Lucy Fallon-byrne uit UPDATE 9 van het Iers National Centre for Partnership & Performance (2009), de bijlagen.