Innovation in management consulting firms through informal knowledge sharing

Innovatie kan een probleem zijn in consultancy-organisaties. Consultants hebben eenvoudigweg te weinig tijd om te innoveren, aangezien zij zich hoofdzakelijk bezighouden met klantgerelateerde werkzaamheden. Om toch te kunnen innoveren, dienen consultants hun kennis te delen met klanten, collega’s en leidinggevenden. De kennisroutes die de consultant hiervoor kan gebruiken zijn formele kennisdeling (via meetings, intranet) en informele kennisdeling (via lunches, carpoolen). Dit rapport claimt dat de meest succesvolle manier de informele kennisdeling betreft.

Doel
De obstakels beschrijven die bestaan in Nederlandse consultancybedrijven op het gebied van innovaties. Hierbij ligt de focus op informele kennisoverdracht als de weg naar meer innovatie.

Aanpak
Dit rapport bespreekt de bevindingen van een onderzoek naar de obstakels voor innovatie in de Nederlandse consultancybranche. Er zijn diepte-interviews gehouden met 29 consultants.

De interviews zijn afgenomen in twee rondes. De eerste ronde (2002-2003) had betrekking op de mate waarin kennis, verkregen bij cliënten, ook daadwerkelijk wordt gebruikt om te innoveren. De tweede ronde (2006-2007) interviews had betrekking op kennisdeling tussen consultants binnen de grenzen van de organisatie. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met specialisten op het gebied van consultancy en innovatie en heeft een van de auteurs vier maanden stage gelopen binnen een consultancyorganisatie.

Resultaten
De complexiteit van innovatie binnen de consultancybranche ligt in het feit dat de consultant zijn eigen competenties moet ontwikkelen en tegelijkertijd zijn kennis beschikbaar moet stellen voor het bedrijf waarvoor hij werkt. Gebrek aan tijd om kennis te delen en nieuwe ideeën uit te werken tijdens werkuren maakt het voor de consultant noodzakelijk om te innoveren in zijn of haar eigen tijd.

Consultants spenderen veel tijd met praten, presenteren en derden overtuigen. Deze activiteiten vinden vooral mondeling plaats. De beste manier om innovatie te stimuleren is om het aantal mogelijkheden voor informele kennisoverdracht en creativiteit uit te breiden, zoals borrels en lunches. Innovatieve ideeën komen namelijk hoofdzakelijk tot uiting in een informele setting: dit is meer toegankelijk en ontspannen. Op lange termijn zal dit de beschikbare kennis en de capaciteit tot innoveren laten toenemen en de organisatie een flinke voorsprong geven op de concurrentie.

Er is echter wel sprake van een struikelblok binnen consultancyorganisaties: voor een volledige ontwikkeling van innovatieve ideeën is namelijk steun nodig van het management; hieraan ontbreekt het bij veel organisaties. De auteurs stellen dat te weinig kennisdeling niet zozeer het probleem is voor gebrek aan innovatie, maar een combinatie van te weinig mogelijkheden voor kennisdeling en te weinig steun en tijd voor het uitwerken van nieuwe plannen. Het is van belang voor consultancybedrijven om een cultuur te stimuleren waarin nieuwe ideeën, afkomstig uit kennisdeling, kunnen floreren met volledige steun van het management.

Zie voor het volledige rapport Innovation in management consulting firms through informal knowledge sharing (2007) van Y. Taminiau, W. Smit en A. de Lange uit Journal of Knowledgemanagement 13/no.1 (2009) de bijlagen.