Innovation and leadership: Executives fail to foster innovation

2008 – Weinig leidinggevenden zullen tegenwoordig nog ontkennen dat innovatie belangrijk is. Sterker nog, uit onderzoeken en conferenties blijkt dat de meeste executives aangeven dat innovatie een van de belangrijkste agendapunten is, en essentieel voor groei van de organisatie. Ondanks deze sterke focus falen veel organisaties nog wel op het ontwikkelen van een op innovatiegerichte bedrijfscultuur en het blijkt dat het grootste probleem bij de leidinggevenden zelf ligt.

De boodschap uit diverse onderzoeken is dat leidinggevenden nog te weinig aandacht besteden aan dit onderwerp. Innovatie wordt nog steeds te weinig vormgegeven en gestimuleerd. De aanpak is vaak infomeel, bedrijfsculturen veranderen nauwelijks en de meeste managers maken niet duidelijk hoe belangrijk innovatie is. Er is sprake van een flinke kloof tussen de ambities van de managers en hun mogelijkheden om deze ambities waar te maken.

Dit artikel bespreekt de belangrijkste uitkomsten van verschillende onderzoeken op het gebied van leiderschap en innovatie: de kritieke rol van het management, innovatie in de praktijk en de principes van innovatie-integratie.

Het volledige artikel Innovation and Leadership – Executives fail to foster innovation (2008) uit Strategic Direction 5/2008 is te vinden in de bijlagen.

Keywords: innovatie & innovatievermogen, dynamisch managen, monitoring & evaluatie