Innovating HRM for Employee Driven Innovation. A multilevel Perpective

2018 – Het proefschrift van Maarten Renkema  beschrijft vijf verschillende studies. Deze vijf studies helpen om ons begrip te vergroten hoe HRM onderzoekers de multilevel relaties tussen HRM en innovatie kunnen onderzoeken en hoe organisaties HRM activiteiten kunnen gebruiken om medewerkers-gedreven innovatie te stimuleren. Door een multilevel perspectief te gebruiken geven de resultaten inzicht in hoe het implementeren van HRM innovaties de HRM functies veranderen, op welke manier HRM leidt tot innovatief werkgedrag van medewerkers en op welke wijze HRM kan bijdragen aan bottom-up innovatie-processen. Daardoor draagt dit proefschrift bij aan de theoretische en praktische inzichten op het gebied van HRM en innovatie. Gebaseerd op de vijf studies uit dit proefschrift presenteren we een geïntegreerd theoretisch model die het verband tussen HRM en medewerkers-gedreven innovatie schetst. Tenslotte beschrijven we richtlijnen en richtingen voor vervolgonderzoek over het multilevel gedachtegoed binnen HRM, wat naar ons inzicht kan helpen om in de toekomst de invloed van HRM op medewerker-gedreven innovatieprocessen te bestuderen.

Referentie
Renkema, M. ‘Innovating HRM for Employee Driven Innovation. A Multilevel Perspective’, (2018) Proefschrift, Universiteit Twente.

NB. pdf is te groot om als bijlage op te nemen.

 
Thema: Innovatie & Innovatievermogen
Sector: n.v.t.
Bron: Onderzoeksrapport