Innovatieve medewerkers: stimuleren i.p.v. organiseren

Organisaties willen graag innovatieve medewerkers: personeel dat actief zoekt naar mogelijkheden om te verbeteren of te vernieuwen, daartoe initiatieven neemt en zich tot het uiterste inzet om vernieuwing waar te maken. Innovatief gedrag wordt echter bepaald door een breed scala aan persoon, – omgeving- en structuurkenmerken en vraagt veel meer om stimuleren dan om structuur en organisatie.

Doel + Aanpak van het onderzoek

De auteur bespreekt in zijn onderzoek wat organisaties zelf kunnen doen om hun medewerkers aan te zetten tot innovatief gedrag.

Resultaten

De auteur benoemt in zijn artikel de volgende aspecten die van belang zijn bij innovatiebevorderend leiderschap:

Participatie

Medewerkers zijn gemotiveerder wanneer zij de besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Directe steun

Steun komt tot uiting in verbale steun, de beschikbaarstelling van middelen, erkenning voor geleverde inspanningen en tolerantie voor mislukkingen.

Inspiratie

Wanneer een visie een element van innovatie in zich draagt werkt dit stimulerend voor de medewerkers. Inspirerende leiders moedigen ‘uitproberen’ aan om veranderingen in gang te zetten en hun visie dichterbij te brengen.

Oog voor sociale processen

Veiligheidsbeleving, reflectie en steun van collega’s zijn kenmerkend voor een innovatiebevorderend klimaat.

Variatie in het werk

Door variatie in het werk komen medewerkers in contact met meer vormen van kennis en vaardigheden. Hierbij ontstaan nieuwe inzichten om problemen op te lossen en het werk aan te pakken.

Organisatorische maatregelen

Het aangeven van een duidelijke strategie en het extra belonen van inspanning kan, naast positieve effecten, ook negatieve effecten oproepen: een duidelijke richting en finaniele prikkels kunnen afleiden van het creatieve proces.

Aanbevelingen

Leidinggevenden moeten een balans zien te vinden tussen innovaties en de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Innovatief gedrag is goed beïnvloedbaar mits een gebalanceerde aanpak wordt gevolgd waarbij alleen organisatorische maatregelen niet zullen volstaan. Innovatief gedrag is vooral een kwestie van stimuleren en veel minder van sturing en organisatie. Niet iedereen kan innoveren. De werksituatie en de aard van de medewerkers spelen een belangrijke rol.

Het artikel Innovatieve medewerkers: een kwestie van stimuleren, niet van organiseren (2008) van dr. Jeroen de Jong is te vinden op de website van Basis-Online: https://www.basis-online.nl/index.cfm/1,117,409,0,html

Het proefschrift Individual Innovation: the connection between leadership and employees’innovative work behaviour (2007) van dr. Jeroen de Jong is te vinden in bijlagen.