Innovatieroutine

2008 – Innoveren is meer dan ooit een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om grote uitzonderlijke vernieuwingen, maar meestal om verbeteringen van bestaande producten en diensten. Om die stelling te bewijzen hebben de auteurs onderzoek gedaan naar de zogenaamde innovatieroutines van 22 Nederlandse bedrijven en organisaties die herhaald succesvol zijn geweest met hun innovaties.

Deze bedrijven en organisaties bestrijken een breed palet van bekende industriële bedrijven als Philips, Shell, ASML, maar ook organisaties uit de dienstensector en de creatieve industrie met ondernemingen als Achmea, HEMA, MEXX, de Efteling, Stage Entertainment en KesselsKramer. Ook uit de publieke sector waren een aantal vertegenwoordigers te weten de gemeentes Amsterdam en Dordrecht.

Twee belangrijke kenmerken hebben de onderzoekers aan de hand van de innoverende organisaties gevonden. Het belangrijkste is dat innoveren een managementroutine kan worden. Een tweede kenmerk is dat de organisaties innovatie vrij nuchter benaderen, zonder poeha en mystiek.

Dany Jacobs en Hendrik Snijders, stelden op basis van hun onderzoek, een tiental disciplines op waarin de organisaties goed presteren. Als een organisatie ook wilt excelleren in innovatie, dient men volgens de auteurs een prestatie van atletisch niveau te behalen, oftewel de innovatietienkamp te overleven. Dit zijn de tien verschillende disciplines waarop een onderneming hoog moet scoren om blijvend succesvol te zijn met innovaties. De disciplines sluiten elkaar niet uit, maar tegelijkertijd is het wel nodig om op elk onderdeel goed te scoren en niet een bepaald aspect te laten versloffen.

Het boek staat vol met paradoxen, schijnbare tegenstellingen vertaald in Januswaarheden. Bijvoorbeeld, “focus op je kerncompetenties”, terwijl “echte vernieuwing vindt plaats aan de rand en niet in de kern”. De boodschap die de onderzoekers willen meegeven is dan ook dat het innovatiemes altijd aan twee kanten snijdt: Innovatie bouwt voort op het bekende, maar soms is meer vernieuwing nodig.

Innovatieroutine biedt nieuwe inzichten over het managen van innovatie en voor de afwegingen die managers en bestuurders kunnen nemen bij innovatieprocessen. De innovatietienkamp kan daarbij als handvat dienen om te bepalen waar mogelijke verbeterpunten liggen in het succesvol organiseren van innovatie.

ISBN: 9789023244738

Keywords: innovatie & innovatievermogen