Innovatief organiseren: wat zijn nu de ‘best-practices’?

2015Eric Alkemade geeft in deze blog elf richtlijnen (‘best-practices’) voor Innovatief organiseren. (Alkemade gebruikt ‘innovatief organiseren’ als synoniem voor ‘sociale innovatie’  en ‘slimmer werken’.)

 • Een inspirerende en gedragen missie en visie met maatschappelijke relevantie.

 • De besturing van de organisatie is gebaseerd op gedeelde waarden en principes in plaats van op structuren, regels en procedures.

 • Er is sprake van horizontale afstemming tussen medewerkers en afdelingen onderling en van participatieve besluitvorming in plaats van centrale, top-down sturing en bottom-up verantwoording.

 • Er wordt gewerkt in resultaatverantwoordelijke en zelforganiserende teams.

 • Aandacht wordt besteed aan talentmanagement om medewerkers in te zetten op hun kwaliteiten.

 • Er wordt gestuurd op resultaat (of effect) in combinatie met bijbehorend professioneel gedrag en niet op inhoud of proces.

 • Samenwerkingen (formeel) en (informele) netwerken worden gestimuleerd.

 • Men streeft er naar om presteren voor de korte termijn in balans te brengen met leren voor de lange termijn.

 • Er is ruimte geven voor zelforganisatie en gedeeld leiderschap.

 • Er is decentrale besluitvorming en volledige informatie op ieder niveau in de organisatie.

 • Men moet ‘spiraliserend veranderen’. Dat houdt in dat je gewoon vandaag in een klein team een beslissing neemt over een eerste stap richting innovatief organiseren, deze stap uitvoert, over de resultaten hiervan reflecteert, de conclusies deelt en vervolgens een besluit neemt over de volgende stap.

Referentie

Eric Alkemade; Gepubliceerd op 18 jan, 2015 in de rubriek HRM, Innovatie in het nieuws, innovatiemanagement. Op Innovatief organiseren, platform  voor slimmer werken en sociale innovatie:  www.innovatieforganiseren.nl.

Thema’s: dynamisch werken, slimmer werken

Sector: n.v.t.

Bron: multimedia