Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud

Innovatie vernieuwd – Opening in viervoud

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

ISBN 978 90 5356 577 3

2008

Mei 2008 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn rapport aan de regering ‘Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud’ in het Conference Center van de High Tech Campus te Eindhoven. De minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, nam het rapport namens de regering in ontvangst.

Centraal in het WRR-rapport staat het belang van innovatie en daarmee de voortdurende vernieuwing van onze economische structuur als onderdeel van een duurzame economische groeistrategie in ons land. Het tempo van vernieuwing en de benutting van het innovatiepotentieel in ons land wordt in het algemeen niet als onverdeeld gunstig beoordeeld. Om de werking van innovatie als systeem verder te ontwikkelen, is nader inzicht nodig in de wisselwerking tussen individuen en organisaties over de creatie van ideeën en de toepassing daarvan in innovatie. Het rapport richt zich op hoe innovatie werkt op het niveau van actoren (mensen, organisaties, overheid) en hun interacties, in inventie, innovatie en diffusie. Van daaruit geeft het WRR-rapport met vier openingen een richting aan voor het innovatiebeleid.

Zie de bijlagen voor de publicatie Innovatie vernieuwd – Opening in viervoud (2008) van de WRR.