Innovatie van productie in de Nederlandse maakindustrie

Innovatie is niet alleen een belangrijk maatschappelijk onderwerp maar heeft ook de aandacht van veel bedrijven in Nederland. Veel aandacht gaat uit naar onderzoek en ontwikkeling waarbij een belangrijke andere stap in het innovatieproces blijft onderbelicht, namelijk innovatie van productie en

bedrijfsprocessen.

Dit onderzoek maakt deel uit van het internationale European Manufacturing Survey (EMS) waarbij universiteiten en onderzoeksinstituten uit 11 Europese landen samenwerken om een beter inzicht te krijgen in de modernisering van de Europese maakindustrie. Dit onderzoeksrapport beschrijft de resultaten van het eerste Nederlandse onderzoek in het EMS-kader. Het rapport vormt de basis van toekomstige deelrapportages die specifieke thema’s op het gebied van productiemodernisering in de Nederlandse maakindustrie verder zullen uitwerken.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om systematisch te onderzoeken en door de tijd heen te volgen in welke mate en op welke wijze Nederlandse maakbedrijven de kernonderdelen van hun productie moderniseren en hun concurrentievermogen op peil houden.

Aanpak

In dit rapport worden achtereenvolgens de volgende aspecten besproken:

·

De samenstelling van de maakindustrie

·

Innovatie van productie

·

Technologische productie-innovaties

·

Organisatievernieuwingen in productieprocessen

·

Overheveling van productie; frequentie, doelregio’s en motieven van outsourcing en offshoring

·

Innovatie en prestaties

Het volledige rapport Innovatie van productie: onderzoeksrapportage van de European Manufacturing Survey (EMS) in de Nederlandse Maakindustrie (2008) van P.E.M. Ligthart, P. Vaessen en B. Dankbaar is te vinden in de bijlagen.