Innovatie: investeren in R&D is niet genoeg

2008 – Door de economische groei van de afgelopen jaren hebben veel bedrijven hun financiële resultaten sterk kunnen verbeteren. Mede daardoor kwam er meer ruimte voor investering Reserach & Development. Ondanks dat nam in het afgelopen jaar de innovatie in Nederlandse bedrijven af. De Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit deed onderzoek naar de mate waarin managent- en organisatiefactoren bijdragen aan succesvolle innovaties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Succesvolle innovatie vereist aandacht voor kennisdeling bij het management, platte horizontale organisatievormen en veelvuldige contacten met klanten en leveranciers. Deze management-, organisatie- en netwerkaspecten blijken zelfs vier keer zo belangrijk voor succesvolle innovatie als investeringen in R&D. Vandaar dat de onderzoekers zich meer willen gaan richten op nationaal en internationaal onderzoek van deze non-technologische innovatieaspecten, ook wel sociale innovatie genoemd.

Het volledige artikel Innovatie: investeren in R&D is niet genoeg (2008) uit Gids voor Personeelsmanagement 7-8/2008 is te vinden in de bijlagen.

Keywords: innovatie & innovatievermogen, sociale innovatie, monitoring & evaluatie