Innovatie en vertrouwen in netwerken

Vernieuwing in grote succesvolle netwerkorganisaties vraagt veel interactie tussen de vernieuwers en de diverse leden van het netwerk: de spelers. Handboeken voor organisatieverandering ondersteunen deze interactie niet goed, zij bieden een statisch perspectief. Dit artikel benadert de interactie tussen vernieuwer en de andere spelers in het netwerk vanuit een dynamisch perspectief. Daarin speelt vertrouwen een sleutelrol.

Een conclusie is: vernieuwers kunnen hun effectiviteit vergroten als zij de dynamiek en ontwikkeling van het veld begrijpen vanuit de optiek van vertrouwen. Dit betekent onder meer dat zij hun aandacht richten op de risico’s die de andere actoren ervaren op gebieden die voor hen relevant zijn, én dat zij zich bewust zijn van hun eigen risico’s. Als vernieuwers situaties creëren waarin de wederzijdse risico’s open aan de orde komen, wordt leren bij beide partijen gestimuleerd en ontstaat er een basis voor goede samenwerking om de vernieuwing gestalte te geven.

In dit artikel wordt gezocht naar een fundament voor effectievere interactie tussen de vernieuwers enerzijds en de spelers in het veld anderzijds. Bevindingen van een casestudy van een vernieuwingsproces binnen een Nederlandse netwerkorganisaties worden geconfronteerd met theoretische inzichten uit eerder onderzoek over vertrouwen binnen organisaties.

Onderwerpen

·

Van statica naar vertrouwensdynamiek

·

Casestudy netwerkorganisatie

·

Onderzoek: het speelveld, een spiegel van ervaringen in het verleden

·

Dynamiek van deelname

·

De dynamiek van verminderde deelname aan vernieuwingsprogramma’s

·

Wenken voor de interactie tussen vernieuwers en spelers in het veld

Het artikel Innovatie en vertouwen in netwerken (2007) van G.A.C. Smid, K.M. Bijlsma-Frankema & G.F. Bernaert uit M&O 3/4/2007 is te vinden in de bijlagen.