Innovatie die werkt

2011 – Innovatie is voor Nederland de enige manier om concurrerend te blijven, om welvaart en welzijn op peil te houden en toch voldoende te blijven produceren ondanks krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat het aantal succesvolle innovaties toeneemt. Veel ideeën voor vernieuwingen bereiken de markt niet als innovatie. Dat komt onder andere doordat een innovatie zich niet als een standaardproject laat managen. Beter is het om te werken aan een innovatief klimaat en het innovatieproces te managen. Succesvol innovatieprocesmanagement vergt dynamisch balanceren tussen vrije creativiteit en sturing.

‘Innovatie die werkt’ beschrijft de bevindingen en uitkomsten van het TNO programma Innovatie die Werkt (2006-2010). Uit dit onderzoek werd duidelijk dat een succesvol innovatieproces voldoet aan vijf kenmerken: het is open, participatief, iteratief, het absorbeert unieke kennis en is multidisciplinair. In de proeftuinen is onderzocht hoe kennis in dat dynamische proces kan worden ingebracht en wat dan het beste werkt. Die bevindingen zijn vastgelegd in instrumenten, aanpakken en middelen (tools). Het heeft geresulteerd in toepasbare kennis over innoveren in netwerken.

Deze uitgave is bedoeld voor ‘innovaties’ die werken in complexe omgevingen. Het wil hen handreikingen bieden om innovaties te laten slagen door integratie van technische organisatorische en personele aspecten. Het zijn ook handreikingen om kennis toe te passen in het dynamische innovatieproces en in een netwerk. Samenwerken met anderen, zoals het netwerken, heeft de toekomst bij innoveren en dat noemen we netwerk-innoveren.

Keywords:  Innovatie & innovatievermogen