Innovación para ambientes laborales creativos

2013 – Ook in Colombia bleek er belangstelling voor wat er in Europa gaande is op het gebied van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’. Frank Pot was uitgenodigd om een lezing te houden op een conferentie in Colombia in augustus 2013 door o.a. COMFAMA in Medellin, een NGO die organisaties stimuleert tot sociale innovatie. De lezing geeft aan wat een innovatieve arbeidsorganisatie is, wat er op dat gebied in Europa gebeurt, welke evidentie er al is voor de positieve effecten voor mens en organisatie en  welke theorieën dat ondersteunen. Vervolgens wordt een aantal voorbeelden gegeven van bedrijven, waaronder SEMCO in Brazilië.

2016 – Op verzoek van COMFAMA schreef Pot een artikel voor het maart nummer van Observar33. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld: Biddle, Klimaatwerk (zie elders in deze Kennisbank) betoogt Pot dat de benutting van de talenten van de mensen en het stimuleren van productief en innovatief werkgedrag autonomie in de functie vereist, naast participatie op afdelingsniveau en een werkgever-werknemer verhouding die gekenmerkt wordt door participatie en vertrouwen.

Referentie
Pot, Frank.’Innovación para ambientes laborales creativos’. In: Cuadernos de pensamiento social; Dialogos estrategicos en Agusto. Confama, Agosto, 2013. Comfama, Medellin. (Zie bijlage in het Spaans)

En

Pot, Frank. ‘Productividad en sintonía con lo social’. In: Observa33, Informe de conyuntura social. Marzo 2016. Medellin Colombia, comfama.

(Pot, Frank (2016):Employee involvement enhances productivity and innovation capability’.)

(Zie de bijlagen)