Inaugurele Rede: Frank Pot - Sociale innovatie als inspiratie

2009 – Het betreft de inaugurele rede van Frank Pot met de titel: sociale innovatie als inspiratie.

Investeren in de ontwikkeling van mensen en in ‘slimmer werken’ legt de basis voor een hogere arbeidsproductiviteit, betere benutting van technologische innovatie en meer plezier in het werk. Het is nodig vanwege de kleiner wordende beroepsbevolking, de kenniseconomie en de toenemende concurrentie door mondialisering. Dat wordt door sociale partners en overheid onderkend, die dan ook – vaak samen – veel activiteiten onder de noemer ‘sociale innovatie’ ontplooien. Er lijkt zich zelfs een ‘poldermodel-plus’ te ontwikkelen. ‘Het nieuwe werken’ brengt bovendien veranderingen met zich mee in de aard van de arbeidsrelatie tussen baas en medewerker. Vanzelf gaat dat allemaal niet, want veranderen is lastig en alle stakeholders hebben zo hun eigen dilemma’s. Tijdens een economische recessie komen die verscherpt naar voren.

De gehele rede is als bijlage opgenomen.