ImProvia, zelfsturing en ondernemerschap

2014 – ImProvia in Etten-Leur managet en ontwerpt technische installaties en is actief in het proces van ontwerp en in bedrijfstelling tot uitvoering en onderhoud. Klanten zijn leidende bedrijven in de industrie en de laatste jaren meer en meer in de infrastructuur. Sinds haar ontstaan in 2006 is ImProvia per jaar met 75 % gegroeid. Het bedrijf telt nu meer dan 85 medewerkers, ImProvianen genoemd, verspreid over vier vestigingen in Nederland en één in het buitenland.

Zelfsturing, talent ontplooiing en ondernemerschap
Medewerkers werken in kleine autonome werkmaatschappijen, in partnerschap met de klant, aan innovatieve oplossingen. De verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Medewerkers krijgen de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat. Ondernemerschap wordt gestimuleerd en medewerkers kunnen hun eigen ideeën inbrengen. Het management staat open voor nieuwe ideeën en helpt medewerkers om deze tot uitvoering te brengen. Medewerkers worden betrokken bij de strategieontwikkeling van het bedrijf. Zij zijn ook verantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling en worden hierbij gefaciliteerd door een goed scholingsbeleid. Scholingswensen worden meestal gehonoreerd en kennisdeling wordt gestimuleerd. Talentontplooiing richt zich daarnaast ook op soft skills: het feedback geven aan elkaar, omgaan met elkaar en communicatie met de klant.

Aanpak
Het management biedt medewerkers de ruimte om zaken aan te pakken. Er is sprake van coachend leiderschap, managen vanuit passie en er wordt een klimaat gecreëerd om voortdurend bezig te zijn met ontwikkeling. Iedere maand is er een vestigingsoverleg, er zijn regelmatig themabijeenkomsten en werkgroepen die gezamenlijk nadenken over werkprocessen. Daarnaast zijn er de formele ‘ImProviadagen’ waarbij thema’s aan de orde komen als: hoe ondernemerschap te doen groeien; betrokkenheid te behouden en hoe profileren wij ons naar de klant.

Resultaten
ImProvia is een gezond bedrijf en kent een jaarlijkse groei van 75% wat betreft medewerkers, omzet en resultaat. Klanten zijn tevreden en komen steeds terug om vanuit een partnership naar oplossingen te zoeken. Nieuwe collega’s worden intern aangedragen. Het merendeel van de nieuwe medewerkers komt uit het eigen netwerk van ImProvianen.

Randvoorwaarden/Tips
Informatie delen, transparantie en continue aandacht zijn essentieel. Men moet initiatieven versterken en kijken naar kansen. Een positieve stimulering van competenties en ondernemerschap is nodig en het erkennen van kwaliteit bij mensen. Een belangrijke voorwaarde is ook open communicatie; als leidinggevende niet wachten tot je een coachingsgesprek hebt om iets te zeggen. Aanbevolen wordt: niet te veel vastleggen en je niet laten tegenhouden door procedures.

Meer informatie
Voor meer informatie zie de website van het bedrijf: www.improvia.nl en de website: www.socialeinnovatiebrabant.nl.

Thema’s: zelfsturing, talentontwikkeling, intrapreneurship, MKB

Sector: Industrie

Bron: Case