IMA Tech; Bevrijd je werknemers en laat hen je bedrijf leiden naar een hogere productiviteit, winst en groei

2016 – IMA Tech is een call centrum in Nantes, Frankrijk. Er werken ca. 400 mensen. Over de ontwikkelingen in dit bedrijf staat een artikel op de website www.nieuworganiseren.nu. Dat artikel is hieronder kort samengevat.

De sociale innovatie

De teams in dit bedrijf zijn vrij om te beslissen over hoe ze werken, hoe ze de werkruimte inrichten, de planning en de werktijden. Ze moeten een doelstelling realiseren die ze zelf medebepalen door in overleg drie uitdagingen te benoemen: 1) een noodzakelijke, 2) een moeilijke 3) een onmogelijke.

De informatie over de prestaties van de organisatie is heel transparant. Diverse managementtaken, zoals de planning en de vakantieplanning, zijn overgedragen aan de teams. Daardoor kon het aantal managers verminderen van 1 op 12 naar 1 op 27 medewerkers. 

Aanleiding

Directeur Collignon van het bedrijf las het boek van Brian Carney en Isaac Getz, Freedom, Inc. (eerste uitgave 2009, vert. 2014). Op de cover van het boek is te lezen: ’Bevrijd uw medewerkers en laat ze je bedrijf leiden naar hogere productiviteit, winst en groei.’ Dat inspireerde hem en hij gaf het boek aan zijn Management Team. Hoewel die managers wat angstig reageerden ging hiermee toch de bal rollen.

De Directeur formuleert de uitdagingen als volgt: ‘mensen komen met een glimlach op hun gezicht op hun werk, ze zijn trots op wat ze doen en we zijn het beste bedrijf van Frankrijk, vooral in klantenservice, veerkracht en om voor te werken.

Aanpak

Ondanks de aanvankelijke terughoudendheid van de senior managers werd het veranderingsproces gestart. Aan de medewerkers werd gevraagd: ‘wat zijn nu de belemmeringen om je werk goed te doen?’ Rond de issues die daaruit naar voren kwamen, werden kleine task forces gevormd die met suggesties konden komen voor verbetering van, bijvoorbeeld de werktijden. Zo werden steeds meer managementtaken overgenomen door de teams.

Het bedrijf heeft niet alle managementfuncties afgeschaft omdat het bedrijf deel uitmaakt van een grotere groep die managers ter verantwoording wil kunnen roepen. Van de managers die er nog wel zijn, wordt verwacht dat zij zich opstellen als ondersteuner of coach. Zij moeten geen beslissingen nemen, maar de mensen helpen om beslissingen te nemen.

Resultaat

Volgens de directeur heeft het bedrijf nu één derde van de weg naar een bevrijd bedrijf afgelegd.

Referentie

Het artikel over IMA Tech is te lezen op de website: www.nieuworganiseren.nu .
Carney, B.M, Getz, I, (2009), Freedom Inc., Random House Inc.
Getz, Isaac, Carney Brian M. ‘Freedom, Inc. Bevrijd je werknemers en laat hen je bedrijf leiden naar een hogere productiviteit, winst en groei.’ 2014 (vert.) Die Keure Publishing Group.