Ik wil weer van mezelf zijn!

2008 – Ik wil weer van mezelf zijn! beschrijft in twee delen het spanningsveld tussen de logica van denken en de logica van voelen. De behoefte om zelfstandig te zijn is voortdurend in gevecht met de behoefte om ook een gewaardeerd deel van de omgeving uit te maken. Het boek biedt handvatten voor de integratie van deze twee schijnbaar tegengestelde krachten en helpt zo om zicht te krijgen op iemands ware identiteit. Want: “Het overwinnen van de paradox maakt het leven aantrekkelijk.”

Iedereen bouwt in zijn leven zijn eigen werkelijkheid op, die dient als routeschema om de weg in dit leven te vinden. Boumans maakt in zijn boek duidelijk dat dit routeschema – deze werkelijkheid – vroeg of laat aan herziening of zelfs vervanging toe is. Een natuurlijk proces. Hij laat zien hoe het herkennen van de procesgang en de patronen die hierbij horen veel voordeel kan opleveren.

We worden steeds meer zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid en ontwikkeling. Daarom moeten we zicht krijgen op de natuurlijke wetmatigheden waaraan lichaam en de geest zijn onderworpen. Door onze lichaamssignalen methodisch te begrijpen en te vertalen krijgen we invloed op onze persoonlijke leefkwaliteit. Hierdoor ontstaan de rust en realiteitszin die onmisbaar zijn in deze turbulente en complexe tijd waarin we door informatie en mogelijkheden worden overspoeld.

Toepassing van de in dit boek geformuleerde Biontica talentspelregels kan als confronterend worden ervaren, “maar,” zegt Boumans, ”soms is een stevige prikkel nodig om van een passieve in een actieve fase over te gaan.”

ISBN: 978 90 79146 01 7

Keyword: Talentontwikkeling