IES Asset Management

2012 – IES  Asset Management
22 mensen
Cultuurverandering, open, innovatieve cultuur, intern opleiden asset managers

Aanpak
Jan Mens legt uit: ‘Asset management draait om het optimaliseren van de prestaties van bedrijfsmiddelen, of dat nou een vliegtuig is, een transportband, een weg of een verpakkingslijn.’

Toen hij met Frank van Vugt de overstap maakt van Schiphol naar IES troffen ze een familiaire cultuur aan: gezellig, informeel, en zonder al teveel regels of structuur. Het was eigenlijk een soort start-up die maar niet groter wilde groeien, ook omdat Jelle de spil vormde. Ik wilde naar een meer open cultuur, meer innovatief en meer commercieel. Iets meer structuur, maar zonder dat het een bureaucratie zou worden. En meer eigen initiatief van de medewerkers zelf.’
Hij realiseerde zich dat hij dat niet alleen kon, en besloot om een bijeenkomst te organiseren voor alle medewerkers. ‘Dat was een groot succes. We hebben gezamenlijk een businessplan opgesteld, we hebben de structuur transparant gemaakt en functieprofielen opgesteld en we hebben een actielijst gemaakt van dingen die we zouden willen veranderen of willen doen. Daar kwam bijvoorbeeld het idee uit voor een klantonderzoek. We hebben allemaal werkgroepjes gevormd om die ideeën op te pakken. Van tevoren dachten we dat we daar niet al te veel ambitie in moesten leggen, want dan valt het toch alleen maar tegen. Maar vrijwel alles is inmiddels uitgevoerd, onze mensen zijn razend enthousiast.
Ondanks de crisis komt het bedrijf om in het werk en Mens zou graag groeien van de huidige 22 medewerkers naar zo’n 30. ‘Maar het is heel moeilijk om goede mensen te vinden. Goede onderhoudsmensen met ervaring in asset management zijn er maar weinig in Nederland. Wij vragen bovendien nogal wat van onze mensen. Ze moeten niet alleen verstand hebben van asset management, ze moeten zichzelf ook kunnen verkopen. We hebben geen commercieel apparaat, dus we verwachten dat ze kansen zien en die weten te benutten. Dat vraagt om bepaalde commerciële vaardigheden waar veel technische mensen nogal eens van schrikken. En ze moeten veranderingen in organisaties weten te bewerkstelligen. Ga er maar aanstaan, als je als broekie van dertig bij een OV-bedrijf komt met allemaal 55-plussers die al dertig jaar op een bepaalde manier gewend zijn te werken.’

Omdat I.E.S. in de slag om het schaarse talent niet met de grote bureaus kan concurreren, heeft het een vergelijkbare filosofie omarmd als de Nederlandse voetbalclubs: het leidt zijn eigen mensen op. Dit doet I.E.S. samen met zijn klanten, zodat er een pool ontstaat van jonge, deskundige asset managers met ervaring op verschillende terreinen. ‘We werken graag met teams bij de klant, waarbij we een mix maken van trainees, mediors en seniors.’ Ook dat vergt veel van de mensen en de organisatie. ‘We verwachten van onze seniors bijvoorbeeld dat ze onze trainees coachen en begeleiden in hun groei. Maar dat ze hen ook de ruimte geven om te groeien.’

Het vergt ook veel van de organisatie. ‘We zitten hier niet de hele dag op kantoor om dingen af te stemmen, we zitten voornamelijk bij de klant. Dan moet je wel helder hebben waar je voor staat en waar je in gelooft. Als je dat helder hebt, is het ook makkelijker om jonge mensen op pad te sturen.’

Resultaten
Groei
Personeel zelf opgeleid

Verwijzing: Bedrijf: www.iesbv.nl

Steekwoorden: Flexibel organiseren, talentontwikkeling, teamwerken, zelf opleiden, opleiden bij de klant, dynamisch managen & leiderschap, innovatieve cultuur.