Ideeënmanagement

Kuperus, S. en E. de Lange
Ideeënmanagement
Ministerie van Binnenlandse Zaken / InAxis, 2003
ISBN-nummer: 90 5414 075 5
80 pagina’s

Ideeënmanagement is een effectief antwoord op de vraag hoe vernieuwing in een continu proces organisatiebreed kan worden vormgegeven. Het geeft richting aan het creatieve potentieel van medewerkers, ten dienste van de organisatie-doelen. Het is ook een complex instrument, omdat het de cultuur van de organisatie raakt. Mits goed verankerd en breed gedragen bevordert ideeënmanagement de arbeidsmotivatie, vergroot het de efficiency en levert het flinke besparingen op.

In dit boekje wordt ideeënmanagement van alle kanten belicht aan de hand van de succesvolle manier waarop de Belastingdienst het heeft georganiseerd. Het bevat naast theorie ook praktisch adviezen en ervaringen van mensen die in hun dagelijkse werk met ideeënmanagement te maken hebben. Laat het en prikkel zijn voor de dialoog over innovatie en arbeidsmotivatie in je eigen organisatie.

Zie de bijlage voor de publicatie Ideeënmanagement (2003) van S. Kuperus en E. de Lange.