HRchitects

2008 – HR staat binnen veel organisaties volop in de steigers, waarbij ‘waardecreatie’ het sleutelwoord is. Wie zijn de ‘architecten’ achter deze ontwikkeling? Wat is hun visie? Hoe pakken ze het aan? En wat hebben ze ermee bereikt?

Sinds eind 2005 hebben wij een select gezelschap van HR-goeroes, wetenschappers en topmanagers gevraagd naar hun visie op HR. Professionals met een duidelijke boodschap en met een eigenzinnige kijk op ontwikkelingen. Professionals die zich niet laten leiden door kortstondige en modieuze hypes, maar mensen die met beide benen in de business staan.

In HRchitects treft u een selectie van interviews aan met deze professionals, die wij de afgelopen tijd hebben gevoerd. Daarnaast bevat deze bundel columns die wij hebben gepubliceerd en die veelal zijn geïnspireerd door de interviews. Tezamen geven deze een impressie van hoe HR binnen moderne organisaties vorm krijgt en welke visies hierachter schuilgaan. Hoewel HR in deze interviews vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht, zijn de geïnterviewden het over één ding eens: HR doet er toe en is van cruciaal belang voor de marktpositie en het onderscheidende vermogen van organisaties die tot de top willen behoren.

ISBN: 978 90 78389 03 3

Keyword: Flexibel organiseren