HR Tool arbeidsmarktmogelijkheden voor senioren

2011 – Deze HR tool informeert u over kwaliteiten van senioren, hoe u deze kunt benutten en tot hun recht kunt laten komen. Kracht kunnen benutten betekent ook duurzaam inzetbaar blijven en dat is voor jong en oud belangrijk. Vaak hebben de adviezen dan ook betrekking op alle leeftijden.

Achtergrond
Ruim 700 beroepen, meer dan een derde van alle beroepen, zijn extra kansrijk voor senioren. De competenties die in deze beroepen gevraagd worden sluiten goed aan op de kwaliteiten van senioren. Leeftijd en Werk onderzocht in opdracht van het NCSI welke kwaliteiten cliënten aan seniore dienstverleners toekennen. Vervolgens zijn deze kwaliteiten als zoekingang gebruikt in een digitale beroepenverkenner. Het resultaat liegt er niet om! In alle 15 sectoren zijn veel extra kansrijke beroepen voor senioren. Bij het zoeken naar geschikte beroepen zijn fysiek belastende beroepen met opzet niet uitgesloten. Afnemende fysieke kracht van senioren blijkt – zoals enkele voorbeelden in de HR Tool zichtbaar maken – in de praktijk meestal goed gecompenseerd te kunnen worden door goede hulpmiddelen.

Toch zijn in- en externe arbeidsmarktdrempels hoog voor senioren in Nederland. Menige serieuze seniore werkzoekende komt niet aan het werk en vaak worden interne sollicitaties van senioren kritisch bekeken. En dat terwijl de demografische ontwikkelingen het nodig maken dat iedereen die kan werken ook de gelegenheid krijgt om te werken. Tijd om kwaliteiten van senioren te benutten. 

Opzet HR-tool
De HR tool geeft 7 aanbevelingen om de kwaliteiten van oudere medewerkers tot hun recht te laten komen en te benutten. Per aanbeveling is een reeks illustraties gegeven uit verschillende sectoren. Er worden inspirerende voorbeelden genoemd van organisaties, die positieve ervaringen hebben opgedaan. Tevens wordt er een lans gebroken voor Remotie, de positieve tegenhanger van Demotie. Ook de 7 seniore kwaliteiten uit het cliëntenonderzoek zijn opgenomen evenals een overzicht per sector van de extra kansrijke beroepen voor senioren.

Verwijzing
De HR Tool seniorenkracht is opgenomen als bijlage.

Keyword: Duurzame inzetbaarheid