HR in een veranderende wereld; te veel flexpersoneel in logistiek belemmert innovatie

2016 – In dit verslag  in Transport & Logistiek rapporteert  Anita Hestens  over de presentaties die gehouden zijn  tijdens de inspiratiemiddag ‘HR in de logistiek’ van de Kring Logistiek en Supply Chain.

Toename flexibele contracten
Erik van der Liet van Randstad stelt dat HR te maken heeft met vier thema’s die voor nieuwe uitdagingen zorgen: vergrijzing, robots en zelfrijdende auto’s, globalisering en duurzaamheid. Daarnaast breiden  bedrijven het aantal  flexibele contracten uit om kosten te verlagen en pieken en dalen op te vangen.  Maar deze contracten brengen veel onzekerheid bij het personeel en  zelfs een tweedeling tussen vast en flexibel personeel.

Innovatie
Steven Dhondt van TNO en de Katholieke Universiteit Leuven pleit vervolgens op basis van onderzoek voor vaste contracten.  Nederlandse logistieke bedrijven lopen wat innovatie betreft achter op hun Europese vakgenoten en concurrenten; hierbij gaat het om de introductie van nieuwe marketing methodes, producten, processen en organisatievormen.  Innovatie wordt volgens Dhondt afgeremd door een hoog percentage flexibele contracten.  Daarnaast zijn bedrijven die een gecentraliseerde bedrijfsvoering hebben, minder innovatief. Innovatie bevorderend is 1) teamgericht  werken, een gedecentraliseerde aansturing, een leer- en reflectie omgeving en een goede samenwerking met de werkvloer. Voor betere prestaties in de toekomst acht Dhondt een opleidingsstrategie noodzakelijk voor de sector en aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

Social media
HR consultant Diana Rosso geeft een beschouwing over de betekenis van sociale media, vooral voor HR. ‘Beschouw de social media als een middel om de nieuwe wereld in te gaan’. HR medewerkers kunnen met social media gebruik maken van het netwerk van hun netwerk en het is een nieuwe manier van samenwerken, communiceren en organiseren.

Referentie
Anita Hestens. HR in een veranderende wereld. Te veel flexpersoneel  in logistiek belemmert innovatie. In: Transport & Logistiek 2016-07pp32-33.

Thema’s: Flexibel organiseren, Innovatie en innovatievermogen
Sector: Logistiek
Bron: Artikel