Hoe de innovatiekracht van de werkvloer mobiliseren

2013 – Wake up your mind

Diverse studies hebben uitgewezen dat de werkvloer een goudmijn is voor nieuwe ideeën. Hoe kunnen we de innovatiekracht van deze werknemers inzetten om de bedrijfsprocessen te verbeteren en onze doelstellingen te realiseren?

Aan de hand van onderzoeksrapporten en voorbeelden (Aluminiumfabriek in Dubai, Nedtrain en Toyota) wordt uiteengezet wat Ideeënmanagement is en wat het voor resultaten kan opleveren.

Het rendement van het ideeënmanagement in verschillende landen

 

Duitsland

Zweden

Japan

Aantal ingebrachte ideeën per werknemer per jaar

0,46

0,53

21

Participatiegraad

16,8%

20,7%

70,4%

Realisatiegraad

61%

51%

86%

Netto-opbrengst per werknemer per jaar

€ 339, –

€ 224,-

€ 3432, –

Bron: Isaac Getz, De Innovatiekracht van ideeën          

Uit een internationaal onderzoek door Price Waterhouse komt naar voren dat ongeveer 80% van de innovaties afkomstig blijkt te zijn van mensen op de werkvloer.

De 2 pijlers van goed ideeënmanagement zijn:

  • Leidinggevenden betrekken hun medewerkers nadrukkelijk bij het oplossen van operationele problemen.
  • Werknemers op de werkvloer worden mede verantwoordelijk voor de uitvoering van hun ingebrachte idee.

Verwijzing: Ton Verbeek; WakeUp-YourMind; ArtikelInnovatie 18 apr 2013, www.Managementsite.nl. Het hele artikel is als bijlage bijgevoegd.

Thema’s: Innovatie en Innovatievermogen, Intrapreneurship;

Bron: artikel, multimedia.