Hier: de A's van Arbeid - Over gedeelde waarden en gedifferentieerde aanpak

Adriani, H. , H. Michels en P. Linhard

Hier: de A’s van Arbeid – over gedeelde waarden en gedifferentieerde aanpak

De Rode Ondernemers, 2008

26 pagina’s

De arbeidsmarkt wordt steeds diverser. De emancipatie van de arbeider naar een werkende burger die zoekt naar een werkomgeving die het best bij hem of haar past is de grote verdienste van de Sociaal Democratie. Dat ondernemerschap daarbij niet wordt geschuwd, is dat ook. Met 4.000.000 banen is het midden- en kleinbedrijf met afstand de grootste werkgever van Nederland, en bijna 1.000.000 ZZP-ers bewijzen dat oude structuren van arbeidersbescherming vandaag de dag niet meer voldoen.

De Rode Ondernemers nemen het voortouw in het formuleren van 5 nieuwe principes voor de arbeidsmarkt , die recht doen aan oude vertrouwde waarden zoals rechtszekerheid en arbeidsveiligheid, en die passen in de moderne, diverse economische omgeving. Daarmee kan de PvdA een nieuwe basis leggen voor haar core-business: Arbeid.

Geheel document te downloaden in bijlage