Heurkens & van Veluw

2015 – Heurkens & van Veluw is een metaalbewerkingsbedrijf met  90 medewerkers (waarvan 25% flexibele schil) in Oss. In 2014 voerde het bedrijf Quick Response Management (QRM) in op kantoor. 

Context

Het bedrijf werkt in een internationale markt die zeer dynamisch is. Het is met name belangrijk je te onderscheiden door snelle levertijden.  

De sociale innovatie

Het kantoor (15 medewerkers) werd gereorganiseerd zodat er 3 teams voor Product Markt Combinaties (PMC) ontstonden. Deze nieuwe teams staan dicht bij de klant en de medewerkers zijn breed inzetbaar. Zij kunnen het proces van offertes en orders opstellen versnellen en de werkvoorbereiding daarop aanpassen zodat beter aan de klantvraag naar snelle levering wordt voldaan.

Dit brengt met zich mee dat de aansturing van de productie ook verandert: van machinegericht naar productgericht. Medewerkers moeten zo nodig hun ‘eigen’ machine laten stil staan en op een andere plek werken om de voorraad onderhanden werk klein en de planlijst kort te houden. Zij moeten dus ook breed inzetbaar zijn.  

Aanpak

Alvorens de reorganisatie door te voeren is het hele proces en zijn alle taken en benodigde competenties in kaart gebracht en geanalyseerd.  

Resultaat

Volgens het management zijn de levertijden korter geworden; de lijntjes zijn kort en er kan snel geschakeld worden. Ook is er een kleinere flexibele schil nodig omdat nu  in de productie prioriteiten worden gesteld en vaste  werknemers flexibel kunnen worden ingezet.

De werknemers waarderen het dat het werk afwisselender en uitdagender is geworden. 

Tips

Uit het proces hebben de betrokkenen het volgende geleerd:

Besteed veel aandacht aan soft skills zoals samenwerken en communiceren. Die zijn veel moeilijker bij te spijkeren dan kennis en vaardigheden.

Let op een goede en permanente communicatie en transparantie.

Het proces van alles in kaart brengen vooraf is al nuttig op zich. 

Referentie

De case is beschreven in:  ‘Gebalanceerde flexibiliteit’, (2015) Sarike Verbiest, Wouter van der Torre, Friso Schous, Hardy van de Ven, Dirk Osinga, Simone Koot, Paul Preenen, Katarina Putnik, Anneke Goudswaard. Leiden: TNO Innovation for Life. (Zie elders in deze Kennisbank.) Een pdf van de casestudie is als bijlage bijgevoegd.