Het ritme waarop Nederland werkt

2009 – In opdracht van het Leefritme KennisCentrum heeft het Belgische adviesbureau Psilogy een onderzoek uitgevoerd naar werkritme en werkpatronen, genaamd “Het ritme waarop Nederland werkt”. Het onderzoek, bestaande uit een kwantitatief en kwalitatief deel, richt zich op ondernemers en ICT beslissingsnemers uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Dit rapport bevat een tekstmatig verslag van de uitkomsten van het onderzoek en een onderzoeksverantwoording. De resultaten van dit onderzoek zijn geanalyseerd naar functie (ondernemers versus ICT beslissingsnemers), grootte van het bedrijf waar men werkt, bedrijfssector, geslacht en leeftijd.

Doelstelling

Primaire doelstelling van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het ritme waarop ondernemers en ICT beslissingsnemers in Nederland werken, in de huidige werkpatronen en wat men daarin verwacht voor de toekomst. We willen beter begrijpen hoe de invoering van flexibel of mobiel werken binnen een bedrijf het managen van het leefritme van de werknemer faciliteert.

Aanpak

In de periode van maart/ april 2009 heeft Psilogy 1142 respondenten (waarvan 734 ondernemers (directeuren/ eigenaars) en 408 ICT beslissingsnemers (diegenen die een grote invloed hebben bij het bepalen / aanschaffen van nieuwe ICT hulpmiddelen als mobiele telefoons et cetera) een vragenlijst laten invullen. De resultaten van dit onderzoek zijn – gezien de omvang van de steekproef representatief voor de Nederlandse ondernemers en ICT beslissingsnemers

Voor het kwalitatieve deel zijn diepte-interviews gehouden met 2 ondernemers, 2 ICT beslissingsnemers en 2 experts om de geanalyseerde motivationele typologieën, drijfveren, waarden en overtuigingen dieper te doorgronden.

Het rapport gaat in op de dieperliggende motivaties van ondernemers en ICT beslissingsnemers, de mate waarin deze ondernemers leefritme en werkpatronen binnen hun bedrijf zien, de criteria die het ritme binnen een bedrijf bepalen, een analyse van vier typologieën over flexibel werken en tot slot de manier waarop mensen in Nederland zakendoen.

Resultaten

·

Meer dan 60% van de ondervraagden staat heel weigerachtig tegenover nieuwe vormen van werken

·

We zitten in een overgangsfase naar een kenniswerkers-economie waarbij nog veel bedrijven twijfelen over de nieuwe vormen van werken

·

De grootste groep ondervraagden valt onder de categorie ‘Conservatieven’: zij houden vast aan vaste werktijden en werkplekken omdat dit volgens hen het meeste oplevert.

Het onderzoeksrapport Het ritme waarop Nederland werkt (2009) van Leefritme KennisCentrum is te vinden in het bijlagen.

Keywords: flexibel organiseren, monitoring & evaluatie