Het oog op Innovatie

2009 – Het oog op innovatie is een onderzoeksrapport naar de stand van innovatie in Nederland. Speciek gaat het onderzoek in op hoe succesvolle organisaties zich onderscheiden. Centrale thema’s zijn: stand van zaken ten aanzien van innovatie, de betrokkenen bij innovatie en de innovatiecultuur van organisaties.

Aanpak

In het onderzoek “oog op innovatie” wordt jaarlijks de stand van zaken op het gebied van innovatie in Nederland onderzocht. In het jaar 2009 staan de volgende onderwerpen centraal: stand van innovatie, de betrokkenen bij innovatie en de innovatiecultuur van organisaties. In het totaal hebben 618 innovatie proffesionals meegedaan aan het onderzoek. Selectiecriterium voor deelname is dat de respondenten betrokken zijn bij innovatie binnen hun organisatie. Na vergelijking met bekende populatiegegevens blijkt dat de steekproef representatief is voor werknemers bij organisaties in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van online enquêtes. Uit diverse adressenbestanden is een steekproef getrokken. Daarnaast is er aan elke respondent gevraagd of zij nog andere personen kennen die in aanmerking kwamen als respondent. Alle vragenlijsten zijn individueel gecontroleerd op validiteit.

Resultaten

De volgende resultaten worden benoemd:

·

Klant, personeel en management zijn de voornaamste bronnen voor ideeën voor succesvolle organisaties;

·

Concurrenten als bron voor ideeën gebruiken is juist niet slim;

·

Bronnen voor ideeën zijn vaak bronnen uit de directe omgeving van de organisatie. Nederlandse organisaties kijken weinig naar andere branches;

·

Ondanks dat er vaak geroepen wordt dat organisaties in de kosten snijden, geldt dit voor het innovatiebudget slechts in 40% van de gevallen;

·

Bij 60% van de organisaties stijgt het innovatiebudget zelfs. Vooral succesvolle kleine organisaties investeren op deze manier anticyclisch;

·

Succesvolle organisaties hebben een uitgebreid structureel belegd innovatieproces. Ze bepalen vooraf het innovatiedoel en gebruiken een goed filter om ideeën te toetsen;

·

Kleine organisaties zijn vaak succesvoller in innovatie.

Conclusie/aanbevelingen

In het onderzoekrapport worden de volgende conclusies getrokken:

·

De marketingafdeling is belangrijk, ze zijn vaak betrokken binnen het innovatieproces van een succesvolle organisaties;

·

Een aparte innovatieafdeling betrekken of eindverantwoordelijk maken is juist geen goed idee;

·

Factoren die bijdrage aan een vruchtbare innovatiecultuur zijn: veel ideeën, deze uitvoeren, leren, ruimte geven voor mislukking, het poldermodel doorbreken en betrokkenen financieel belonen;

·

Letten op hoe innovatie te verdedigen is zeer belangrijk.

Verwijzing

Dit onderzoeksrapport staat online en is in te zien via: https://www.oogopinnovatie.nl/

Bronvermelding

Zie voor het onderzoeksrapport Het oog op op innovatie (2009) uitgevoerd door Six fingers en marktonderzoeksbureau DBMI de bijlage.

Keywords: Innovatie & innovatie vermogen