Het nieuwe werken en kennisdelen: de rol van organisatie-identificatie en autonomie

2013 – De studie waarover in dit artikel wordt gerapporteerd, kijkt naar de relatie tussen HNW en kennisdelen van medewerkers van een kennisintensieve organisatie. Het Nieuwe Werken (HNW) is een manier van werken en samenwerken, veelal ondersteund door technologie, gericht op het verbeteren van de productiviteit, werkplezier, werk-privé-balans, concurrentievermogen en het reduceren van de milieudruk. HNW lijkt vooral geschikt voor kennisintensieve organisaties en kenniswerkers. Er is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van HNW op kennisdelen. Het weinige kwantitatieve onderzoek naar HNW laat bovendien dubbelzinnige resultaten zien.

Verwachting

De auteurs verwachten dat kennisdelen toeneemt door specifieke kenmerken van HNW: een toename in het gebruik van ICT, zoals videoconferencing, en een grotere flexibiliteit in het gebruik van werkplekfaciliteiten, bijvoorbeeld door ingebruikname van flexwerkplekken en ontmoetingsruimtes. De ICT biedt mogelijkheden om plaats- en tijdonafhankelijk kennis te delen. Flexibiliteit van werkplekfaciliteiten kunnen leiden tot een verhoging van spontane en informele ontmoetingen. Bovendien is de verwachting dat organisatie-identificatie en autonomie de relatie tussen HNW en kennisdeling grotendeels verklaren.

Enkele resultaten

Regressieanalyse op vragenlijstdata van 712 individuen, verzameld bij een grote Nederlandse IT-dienstverlener waar recentelijk HNW-maatregelen zijn ingevoerd, bevestigt deels de hypotheses.

Zoals verwacht draagt HNW  bij aan kennisdelen, maar alleen de mate waarin werknemers gebruik kunnen maken van ICT om plaats- en tijdonafhankelijk te werken, is positief gerelateerd  aan de mate van kennisdelen in kennisintensieve organisaties. De aanwezigheid en het gebruik van werkplek-gerelateerde faciliteiten, zoals ontmoetingsruimtes en flexwerkplekken, heeft een kleine maar significante negatieve relatie met de mate van kennisdelen.

Deze relatie wordt gemaskeerd door autonomie en organisatie-identificatie. Doordat het gebruik van de mogelijkheden om flexibel te werken een positieve invloed heeft op de ervaren autonomie en organisatie-identificatie van medewerkers, en deze op hun beurt weer een positieve relatie hebben met kennisdelen, wordt het negatieve effect van werkplek-gerelateerde faciliteiten onderdrukt. Een verklaring voor de negatieve relatie is dat de mogelijkheden tot flexibel werken toch vooral individueel worden ingevuld en dat de kans op toevallige ontmoetingen waarbij kennis kan worden gedeeld, kleiner is dan werd voorzien.

Verwijzing: Rick van der Kleij, Merle Blok, Olav Aarts, Pepijn Vos & Livia Weyers

Het nieuwe werken en kennisdelen: de rol van organisatie-identificatie en autonomie *

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2013 (29) 1. (Zie bijlage voor de pdf van het artikel).

Thema’s: Het Nieuwe Werken; Monitoring & Evaluatie

Bron: Artikel

Sector: Commerciële dienstverlening, ICT