Het Nieuwe Werken, droom voor werknemers?

2011 – Het Nieuwe Werken is in. Het lijkt de oplossingen voor veel problemen: minder files, minder kantoorruimte en meer mogelijkheden om werktijden zelf in te delen. Vakbonden en ondernemingsraden bekijken dit met scepsis, constateert Karlien Haak, auteur van dit artikel. Terwijl ze er volgens haar beter actief mee aan de slag kunnen gaan, zodat ze er meer invloed op hebben.

In dit artikel wordt uitgelegd wat het nieuwe werken is, wordt het belang van de visie van de werknemer benadrukt en ten slotte wordt aangegeven wat de rol van vakbonden kan zijn: beweging van onderop stimuleren. De kracht van vakbonden en ondernemingsraden op dit thema zit volgens de auteur ondermeer in hun potentie op een beweging van onderop te creëren en daarmee meer evenwicht te brengen in HNW. Bovendien kunnen zij relaties leggen naar andere thema’s in de sfeer van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. 

Verwijzing
Het volledige artikel: ‘Het nieuwe werken, droom voor werknemers?’ geschreven door Karlien Haak  en gepubliceerd in Zeggenschap (maart 2011) is opgenomen als bijlage.

Keywords: Het nieuwe werken, medezeggenschap