Het jaar van de coöperatie

De financiële crisis draagt bij aan de groei van een bijna afgeschreven ondernemingsvorm: de coöperatie. Terwijl de beursgenoteerde banken ernstig in de problemen kwamen, haalde coöperatieve concurrent Rabobank 20 % extra spaargeld binnen. Ook onderlinge verzekeraar Univé doet ondanks de malaise goede zaken.

Kleinere ondernemers en ZZP-ers zoeken tevens steun bij het collectief. De samenwerking van een coöperatie biedt meer economische macht en zekerheid en geeft ondernemers de kans om de crisis te overleven (bron: De Pers 07/01/09).

De Coöperatie
De coöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van de leden door overeenkomsten met ze af te sluiten. De winst mag worden uitgekeerd aan de leden. Er zijn drie soorten coöperaties:

1.

Bedrijfscoöperatie. De leden runnen hun eigen bedrijf en de coöperatie zorgt voor de inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten.

2.

Consumentencoöperatie. De leden kopen goederen van de coöperatie die deze voor de leden gezamenlijk heeft ingekocht;

3.

Producten- of dienstencoöperatie. De leden zijn tegelijkertijd werknemer van de coöperatie.

(bron: Kamer van Koophandel)

Het aantal initiatieven van zowel ZZP-ers als bestaande ondernemingen om via een coöperatievorm samen te werken groeit massaal. Het beter benutten van elkaars talenten, innovatie en efficiency staan hierbij voorop. Zie bijvoorbeeld de onderstaande initiatieven:

Coöp-it

Een aantal ICT-ondernemers heeft deze coöperatie opgezet om ICT-diensten te kunnen leveren. Vanuit deze coöp schrijven ze in op grotere projecten. ZZP-ers kunnen zich aansluiten om samen sneller in aanmerking te komen voor projecten.

www.coop-it.nl

Coöperatie Werk&Vakmanschap
Deze coöp. is in 1994 opgericht door een tiental bedrijven in Gelderland, op initiatief van AkzoNobel. Doel was het matchen van de vraag en aanbod naar technisch personeel van een aantal grote ondernemingen. Een overschot van technisch personeel in het ene bedrijf wordt gebruikt om tekorten in het andere bedrijf op te vangen. Omdat er bedrijven meedoen uit verschillende sectoren (metaalsector, chemie, papier, energie, haven) worden de overschotten die ontstaan als gevolg van de conjunctuur gedempt. Werk & Vakmanschap (W&V) bemiddelt, detacheert, leent door, leidt op, begeleidt en neemt, indien nodig, de werkgeversrol over.
www.werkenvakmanschap.nl

EdgarField

De eerste coöperatie in de interim-branche. EdgarField is ontstaan uit verschillende organisaties die allemaal specialist zijn in hun vakgebied. Hierdoor heeft de klant toegang tot een enorm kandidatennetwerk en delen de leden kansen, omzet en expertise.

Uurtje Over

Geen officiële coöp maar wel een platform om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een site waarop freelancers op een eenvoudige manier in contact kunnen komen met opdrachtgevers zonder hoge bemiddelingskosten. Ook kunnen freelancers elkaar inschakelen op momenten dat zij een uurtje over hebben.

www.uurtjeover.nl

Lees het artikel Het jaar van de coöperatie uit De Pers van 07/01/2009 via https://www.depers.nl/binnenland/275352/Het-jaar-van-de-cooperatie.html

Zie de bijlage voor het artikel Sociale innovatie via de coöperatie. Bron: www.socialeinnovatie.com