Het grote verwonderboek voor managers

Hoe sociale innovatie bijdraagt aan verandering en vernieuwing in jouw organisatie

2022 –  met de ervaring opgedaan als orthopedagoog bij de Jeugdhulpverlening en in een daarop volgende loopbaan van ruim 15 jaar bij de Nationale Politie, schreef Elleke van Gelder een boek voor managers over hoe sociale innovatie bijdraagt aan verandering en vernieuwing in een organisatie.

Zij hanteert de volgende definitie van Sociale Innovatie: ‘vanuit verwondering en nieuwsgierigheid ruimte creëren voor anders kijken, anders denken en anders doen, zodat het creatieve, wendbare en veerkrachtige potentieel van mensen en organisaties verder ontluikt en benut kan worden. Sociale innovatie is het stellen en het onderzoeken van de vraag ‘kan het ook anders?’

Met deze definitie kiest zij voor het ‘cognitieve’ werk dat voortdurend gepaard zou moeten gaan met de Sociale Innovatie zoals wij dat in deze Kennisbank hanteren, namelijk de ‘vernieuwing van de arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties’ of ‘het slimmer werken’ of ‘de innovatieve arbeidsorganisatie’.

Deel 1 De basis

Het proces start met de vraag ten aanzien van het werk: ‘Kan het ook anders?’ Nieuwsgierigheid is de drijfveer. Nieuwsgierigheid en verwondering leiden tot meer ruimte voor anders kijken, denken en doen.

 

Deel 2 Anders kijken

De auteur adviseert de manager om te ‘wisselen van perspectief’ en zich er van bewust te zijn dat verbeeldingskracht en fantasie een rol kunnen spelen. Dan zie je meer en andere oplossingsrichtingen en zullen in het werk minder conflicten optreden.

 

Deel 3 Anders denken

In plaats van te denken in aannames en hokjes of in plaats van de behoefte aan zeker weten te volgen, moet men creatief en kritisch denken. We kunnen dan kritische vragen stellen om te komen tot fundamentele verandering en vernieuwing.

 

Deel 4 Anders doen

Van Gelder pleit er voor om de tegenkracht die ontstaat bij morrelen aan de status quo te gebruiken om te bewegen richting toekomst.

 

Referentie

Elleke van Gelder (2022) Het grote verwonder boek voor managers. Hoe sociale innovatie bijdraagt aan verandering en vernieuwing in jouw organisatie. Van Duuren Management.

Het boek kunt u bestellen via:

https://www.managementboek.nl/boek/9789089656308/het-grote-verwonderboek-voor-managers-elleke-van-gelder