Het Groot Werkvormenboek

2007 – Een boek over werkvormen als middel om een vastgesteld doel te bereiken in trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Het boek bevat 120 verschillende werkvormen. Ze zijn geordend naar doelstellingen zoals: kennismaken, uitwisselen, kennis overdragen, discussiëren, beslissen, brainstormen, plannen maken, evalueren, vaardigheden oefenen en informeren. De auteurs geven ook uitleg over de gedachtegang achter het kiezen en het gebruiken van werkvormen. Ze geven tips, trucs en valkuilen voor het begeleiden van iedere werkvorm overzichtelijk op een rij. Het boek is geschreven voor managers, trainers en docenten die in hun werk tegemoet willen komen aan de verschillende wensen en voorkeuren van hun deelnemers en die variatie willen aanbrengen in hun aanpak. De auteurs zijn directeur van ‘2KNOWHOW art of learning’. Dit bureau ondersteunt organisaties bij het vormgeven van leren en werken door managers, projectleiders, docenten en teams te begeleiden.

Te bestellen bij o.a. www.managementboek.nl en www.bol.com.

ISBN: 978 90 5261 613 1

Keyword: Flexibel organiseren